— Det er konsumentene og oss importører som rammes av tollendringen. Den tar moroen ut av å drive med mat, sier restauranteier Jan Vardøen.

Nå koster det 101 kroner pr. kilo å importere osten Perbacco til Norge. Til neste år blir prisen 279 kroner pr. kilo hvis den importeres til full toll. Dette skyldes Regjeringens tollendringer som rammer alle harde oster bortsett fra 14 som slipper unna (se fakta).

— Måten Regjeringen har gjort dette på, er ekstremt sleip. Noen store, kjente ostemerker slipper toll fordi disse vil skape mest bråk. Så rammes alle småprodusentene, sier Vardøen.

Han driver en rekke restauranter og kafeer i Oslo sentrum og importerer i tillegg ulike produkter gjennom selskapet Villa Import.

- Det er ingen tvil om at dette rammer mangfoldet av ost i Norge. Vi har ennå ikke bestemt oss for hva vi kommer til å gjøre, men jeg lurer litt på hvordan vi kan takle dette som et lite importfirma, for vi har en veldig liten tollfri kvote. Det kan hende vi må permittere ansatte.

Landbruksministeren er ikke bekymret for ostemangfoldet.

— I Norge sett under ett har vi et stort rom for å øke importen av faste oster ved å bruke de tollfrie kvotene som allerede finnes. Da står man helt fritt til å importere hvilken ost man vil, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Han avviser at det er politikerne som har utarbeidet listen på 14 oster.

— Dette er en faglig liste utarbeidet i forvaltningen.

- Dyrere ost fra 2014

Tollendringene for harde oster trer i kraft i 2013. Fra 2014 skal den tollfrie kvoten på 4500 tonn fordeles på en annen måte enn i dag. Det bekymrer bransjen, som frykter en ny betaling for å importere ost fra utlandet.

I dag har vi en kvote på 7200 tonn ost vi kan importere tollfritt fra EU. 2700 av disse tonnene auksjoneres bort hver høst til høystbydende. I fjor endte prisen på kvotene nær opptil importen på 27 kroner pr. kilo. De 4500 resterende tonnene er helt toll- og kostnadsfrie, men skal nå fordeles på en ny måte, ifølge den fremforhandlede Artikkel 19 i EØS-avtalen.

Ifølge avtalen kan Norge finne en ny måte å fordele denne tollfrie kvoten på, den eneste betingelsen er at den ikke skal ut på auksjon.

- Vi jobber med ulike alternativer for hvordan dette kan fordeles, men har ikke konkludert, sier Harald Moksnes Weie i Statens landbruksforvaltning (SLF).

Av alternativene han nevner er blant annet «førstemann til mølla-prinsippet», lisensiering, lotteri eller kombinasjoner av dette.

- Flere av disse alternativene innebærer en økt kostnad. Vil EU godta det?

- Alt jeg kan si om det er at EU forlanger at det ikke skal være en auksjon om ostekvotene, sier Weie.

Osteimportør Martin Lorentzen i Oluf Lorentzen as er svært bekymret for kostnadene på osten dersom det blir betaling for kvotene.

- Fra 2014 er jeg sikker på at vi kommer til å få enda dyrere ost her i landet. Hele ostekvoten vil være helt verdiløs for EU. Ja, den vil ha absolutt ingen verdi, sier han.