• Fire ganger søkte Hildegunn Spjell jobb hos Sparkjøp før hun fikk ja. Nå er hun fast ansatt. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Fretex lover å fikse fast jobb

Etter flere år som arbeidsledig, er Hildegunn Spjell i arbeid.