Hilser konkurransen velkommen

DnB NOR og Nordea, som er blant verdens største shipping- og energibanker, mener de er godt rustet til eventuell kinesisk konkurranse i Norge.