• HØY AKTIVITET: Bilde tatt fra en av Odfjells tankere. Odfjell-rederiets virksomhet er delt mellom drift av tankterminaler og tankskip. FOTO: OFJELL SE

Rød sjø for Odfjell

Odfjell-rederiet gikk med underskudd i fjor, men ser lyset i horisonten.