Stabilt for Tide

Tidekonsernet oppnådde i 3. kvartal et resultat før skatt på 59 millioner kroner, mot 51 millioner i tilsvarende periode i fjor.