Selskapets justerte driftsresultat i første kvartal var på 59,2 milliarder kroner, noe som er det høyeste Statoil har lagt frem i ett enkelt kvartal.

— Statoil økte produksjonen med 11 prosent og oppnådde høye olje- og gasspriser i første kvartal 2012, noe som ga et sterkt økonomisk resultat for perioden. Produksjonen var som forventet, og våre prognoser for 2012 ligger fast, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Statoil fullførte tolv letebrønner i første kvartal 2012 - i åtte av disse ble det gjort funn.

— Vi fortsatte å sette nye felt i drift og vi økte produksjonen fra eksisterende felter. Dette ga rekordhøy produksjon fra vår internasjonale virksomhet. På norsk sokkel økte vi gassproduksjonen i samsvar med strategien for gassoptimalisering. Vi leverte også stabil oljeproduksjon som et resultat av vår vellykkede satsing på økt utvinning, sier Lund.

Nøkkeltall:

1. kvartal 2012 1. kvartal 2011
Justert driftsresultat 59,2 milliarder kr. 47,2 milliarder kr.
Justert driftsresultat etter skatt 16,8 milliarder kr. 11,9 milliarder kr.
Resultat 15,4 milliarder kr. 16,1 milliarder kr.

(©NTB)