Forsøk på å lure folk som står dem nær skal være blant de vanligste årsakene til at noen prøver å manipulere eller presse takstmenn.

— De vanligste årsakene til at folk ønsker en misvisende takst er at et forestående eierskifte har preg av arv eller gave. Eller at felles bolig takseres i forbindelse med samlivsbrudd, sier Yngve Johansen, leder for Hordaland fylkesavdeling av Norges Takseringsforbund (NTF), til Bergens Tidende.

- Må være på vakt

Et eksempel er at den som skal overta boligen etter skilsmisse ønsker lavest mulig takst. Taksten vil påvirke hvor mye han må betale til eks-partneren for hennes halvpart.

— Man kan mene hva man vil om menneskenaturen, men egeninteressen kan dra ting i ulike retninger. Det må takstfolk være på vakt mot hele tiden, sier Arne M. Støbakk, administrerende direktør i NTF.

Også søskenkrangel ved opphør av sameie, skifteoppgjør i forbindelse med dødsfall og gjengifte, kan være bakgrunn for ønsker om misvisende pris. Noen ønsker også å forskjellsbehandle egne barn og arvinger gjennom å fuske med taksten.

Støbakk mener at de som forsøker å manipulere seg til gunstigere pris, risikerer å tape langt mer i en påfølgende konflikt. Spesielt dersom konflikten må løses i rettsapparatet.

— Opptrer rakrygget

Tallene er hentet fra en undersøkelse som NTF har fått gjennomført blant egne medlemmer.

59 prosent av de 300 som svarte, har minst én gang i sin karrière sagt nei til oppdrag på grunn av slikt press.

Noen takstfolk har opplevd slikt press oftere enn andre. Ifølge undersøkelsen har 25 prosent av takstmennene i Norge mottatt ønske fra selgere om uriktig takst i mer enn ti prosent av oppdragene sine.

Bare 12 prosent svarer at de aldri har fått slike forespørsler.

– Å sette en bevisst uriktig verdi ville vært et brudd med bransjens etiske retningslinjer uansett årsak til at ønsket blir fremsatt, sier Yngve Johansen.

Foreslår to takstmenn

Der det er konflikt og mistillit mellom to parter, foreslår NTF at de finner hver sin takstmann som samarbeider om å finne frem til riktig takst. Dette er blitt ganske utbredt, svarer takstfolkene i undersøkelsen.

— Hvis situasjonen låser seg, kan dette være en god løsning, sier Støbakk.

- Hvorfor bør to takstfolk samarbeide, og ikke lage hver sin uavhengige rapport?

— Jo da, det er også en mulighet. Men da kan partene forsøke å påvirke egen takstmann i hver sin retning ved å gi ulik informasjon. Så er de like langt, sier han.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook