Allerede onsdag legger de streikende i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) inn nok et gir og tar ut ytterligere 450 vektere, hvorav 50 på Oslo Lufthavn Gardermoen. Da vil 199 vektere være i streik på Gardermoen.

Informasjonssjef Jo Kobro frykter tilstandene når seks sluser i sikkerhetskontrollen må stenges på morgen og hele ti på ettermiddagen.

De køene som har vært til nå, er trolig bare en forsmak på det som kommer, selv om vekterne som er organisert i Parat, og som har godtatt oppgjøret, står på det de kan.

Tillitsvalgte blant Parat-vekterne melder om et surt og anstrengt forhold til de streikende vekterne i NAF.

Flyplassene i Kristiansund, Sandnessjøen og Alta ble stengt mandag, mens det ved ni andre var forsinkelser og avlysninger.

Tusenvis av passasjerer som fulgte rådene om å møte timer i forveien, satt og lå rundt i avgangshallene mens de prøvde å få timene til å gå.

Oppgitt

Riksmekler Kari Gjesteby måtte mandag ettermiddag bare konstatere at sonderingene ikke førte noe steds hen, og at det ikke var grunnlag for å ta prosessen videre til formell mekling. Hun hadde ingen formening om når kontakten kunne gjenopptas.

— Dette er veldig beklagelig, siden det er en alvorlig konflikt som rammer tusenvis av reisende, sier hun.

Tonen mellom NAF og NHO Service var påtakelig grinete etter det mislykkede møtet. Administrerende direktør i NHO Service, Petter Furulund, beskyldte motparten for å kreve umulige lønnsgarantier for flere år framover.

Han mente at tilbudet til vekterne i årets oppgjør var svært godt, men sa at motparten bare krevde mer og mer og aldri ble fornøyd. I løpet av helgen uttalte han at vekterne måtte vurderes lønnsmessig på linje med renholdere, butikkansette og andre grupper med svært liten formell utdannelse.

Denne ble tatt svært ille opp av NAL-leder Erna Hagensen. Opptakten til sonderingene var derfor mer krigersk enn forsonende.

Ingen bevegelse

NAL-leder Hagensen sa at situasjonen mandag var identisk med den som førte til brudd før helgen og at det ikke var noe poeng i å fortsette så lenge arbeidsgiversiden ikke flyttet seg en tomme.

— Arbeidsgiverne må møte oss på halvveien, det må to parter til for å inngå en avtale. Vi er lei av å være underbetalt og krever oppjustering av en 30 år gammel paragraf som sier at vekterne bare skal tjene 85 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette er ikke lønn til å leve av, sier Hagensen.

Etter møtet var hun bestemt på at hun ikke hadde til hensikt å ta ny kontakt med arbeidsgiveren og at ballen lå på NHOs banehalvdel.

Norsk Arbeidsmandsforbund tok mandag morgen ut ytterligere 1200 organiserte vektere i streik. Dermed er cirka 3000 vektere i konflikt hos de tre dominerende selskapene Securitas, Nokas og G4S.

Flere flyplasser er stengt, og andre har sterkt begrenset kapasitet på grunn av at sikkerhetskontrollen er rammet av streiken. Tusenvis av passasjerer som fulgte rådene om å møte timer i forveien, sitter og ligger rundt i avgangshallene mens de prøver å få timene til å gå.

Helikoptertrafikken til installasjonene i Nordsjøen begynner for alvor å merke ringvirkningene av redusert sikkerhetskontroll.

(©NTB)