• STORE VARIASJONER: Boligprisene i Bergen økte med 2,5 prosent de siste 12 månedene for alle typer boliger. Det er imidlertid store variasjoner mellom bydeler og eiendomstyper. Antall boliger som er solgt siste 12 måneder i noen bydeler er relativt lavt, noe som kan påvirke tallene. FOTO: Ørjan Deisz

Sjekk boligprisen i din bydel

Fem grafer som forklarer boligmarkedet i Bergen nå.