SV-politikere vil ikke forlenge oljetillatelser etter 2030

Inspirert av et ferskt vedtak i Danmark vil Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski stoppe utvinning og leting etter olje og gass. Høyre mener det er umulig å sammenligne de to landene.

Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken i samtale på Stortinget.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Vi har allerede funnet mer olje og gass enn det vi har råd til å utvinne hvis vi skal nå verdens klimamål. Da kan ikke oljeselskapene få utvinne all resterende olje på feltene sine, sier SV-politiker Lars Haltbrekken.

Derfor vil han og partikollega Kari Elisabeth Kaski at det fra 2030 ikke skal gis forlengede utvinningstillatelser i dagens olje- og gassfelt.

De er inspirert av fredagens nyhet om at Danmark har vedtatt oljestans. Vedtaket innebærer at danskene dropper den åttende konsesjonsrunden for nye letelisenser, der britiske Ardent Oil til slutt var eneste søker som sto igjen, ifølge dansk TV2.

Vedtaket innebærer også at olje- og gassaktiviten i Danmark skal avsluttes helt innen 2050.

Ingen kompensasjon

– Det haster å gjennomføre klimakutt og få til en omstilling av økonomien. Oljeprisen er mer enn halvert på bare noen få år. Men regjeringens politikk står på stedet hvil, sier Kaski.

– Vil dere gi noen kompensasjon til selskaper som har investert basert på dagens regler om at det er mulig søke om å få forlengelse?

– Nei. De må allerede søke om forlengelse. Selv om det til nå har vært automatikk i at de har fått det, så kan det ikke lenger være det når klimakrisen er så alvorlig som den er.

Med stansen i forlengede utvinningstillatelser ønsker de å kutte i både norske og globale utslipp som følge av at det blir produsert mindre olje og gass.

– Det danske vedtaket gjaldt letetillatelser. Vil dere følge danskene?

– Vi vil ha stans i utlysing av alle nye konsesjoner, og vi vil avlyse 25. konsesjonsrunde. Her vil vi utfordre de norske søsterpartiene til de danske partiene som fattet vedtaket, og da særlig Høyre og Arbeiderpartiet, sier Haltbrekken.

Stefan Heggelund (H) er sterkt uenig i forslaget fra SV-politikerne.

Store forskjeller

Han får svar fra Stefan Heggelund, som er energipolitisk talsperson i Høyre.

– Det Haltbrekken og Kaski i realiteten tar til orde for, er å avslutte den omstillingen som skjer på norsk sokkel. En omstilling som handler om halvering av utslipp fram til 2030, havvind og å få til karbonfangst og lagring. Den teknologiutviklingen og kompetansen vil Norge miste hvis disse får viljen sin, mener Heggelund.

Han mener det ikke er mulig å dra en parallell mellom norsk og dansk oljevirksomhet.

– Man kan rett og slett ikke sammenligne landene når det gjelder inntekter fra oljenæringen. Danmark er ikke i nærheten av vårt nivå, verken i penger eller ansatte, sier Heggelund, som mener SV-politikerne ville hatt samme ståsted uavhengig av hva som skjedde i Danmark.

I 2019 var Danmarks samlede inntekter fra oljenæringen 5,9 milliarder danske kroner, ifølge det danske energidepartementet. Norge hadde ifølge Oljedirektoratet (OD) en netto kontantstrøm på cirka 250 milliarder norske kroner fra næringen i fjor.

Tall fra Danmarks Statistik, gjengitt av TV2, viser at 4000 personer var direkte og indirekte sysselsatt i dansk oljenæring i 2016. Tilsvarende tall var 225.000 i Norge i 2017, ifølge OD.

Espen Barth Eide.

– Sluttdato er dårlig idé

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide er også uenig.

– En kunstig satt sluttdato er en dårlig idé. Vi er opptatt av en startdato for alt det nye som skal komme. Framtidens næringer må bygges på oljebransjens skuldre mens vi fortsatt har den. Men markedet kommer uansett til å sørge for store endringer framover, og oljeinntektene vil gå ned, sier han.

Om Haltbrekken og Kaski får støtte fra hele partiet, gjenstår å se. I arbeidet med nytt arbeidsprogram for partiet står to forslag mot hverandre. Fellesnevneren er at Norge ikke skal gi flere lete- eller utvinningstillatelser for ny virksomhet på norsk sokkel, men motforslaget er noe mildere:

«Forlengelse av eksisterende utvinningstillatelser må ikke gis automatisk, men vurderes etter strenge krav til lønnsomhet og påvirkning på klima og miljø.»

Anniken Hauglie.

Anniken Hauglie, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, mener at den danske oljeletingavviklingen ikke er politisk styrt, men av oljeselskapene.

– I den 8. og siste søknadsrunden for letelisenser på dansk sokkel, annonsert i 2019, var det kun ett selskap som søkte. Til sammenligning søkte hele 33 oljeselskaper om letelisenser på norsk sokkel under søknadsrunden for 2020.

– Dansk sokkel er mer moden enn den norske, og vi gjør fortsatt vesentlige funn. Det understreker den viktige rollen norsk sokkel kan spille for å sikre verdens energibehov og viktigheten av tilgang til nytt areal, sier hun.

Hør podkast om de største selskapene på norsk sokkel:

Publisert: