NHO: Hver fjerde bedrift øker prisene fremover

Gjenåpningen fører til fortsatt bedring hos næringslivet, men økte priser utenlands slår nå også inn her, varsler NHO.

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, viser til at hver femte bedrift skylder på dyrere innsatsvarer som grunn til at prisene går oppover.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Den siste uken har NHO spurt medlemsbedriftene sine om stoda i norsk økonomi, og over 3100 bedrifter deltok i undersøkelsen. Svarene avslører at nær halvparten har allerede kommet seg fra corona-krisen.

– Forrige måned kom gjenåpningsplanen, og nå ser vi bedringen i næringslivet. Spesielt ser vi en sterk bedring hos reiseliv, restauranter og uteliv, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

Han påpeker at det har vært en tydelig sammenheng mellom smitte og økonomisk utvikling.

– Det som er bra å se nå, er at utviklingen er konsistent. Vi ser høyere omsetning og færre som frykter konkurs, sier Dørum.

Ifølge NHOs medlemsundersøkelse oppgir 61 prosent av bedriftene at de har en omsetning som normalt eller høyere. Det er en økning på fem prosent siden forrige måned. Samtidig er det færre bedrifter som frykter konkurs (fra elleve til ni prosent) og færre som opplever å ha betalingsvansker (fra 15 til 14 prosent).

– Norsk økonomi er på bedringens vei, sier Dørum.

Opposisjonen ønsket å forlenge kontantstøtten – nå kritiserer de ordningen

Rundt halvparten har kommet seg fra corona

Det er likevel flere i næringslivet som fortsatt ligger nede med brukket rygg, viser undersøkelsen fra NHO.

Rundt en av tre bedrifter tror ikke de vil være tilbake der de var før corona før i 2022 eller enda senere. Nesten én av ti bedrifter har også en omsetning som er under halvparten av det de hadde utenom corona.

– Dette er ingen friskmelding av norsk næringsliv, sier sjeføkonomen i NHO.

– Vi vet også hvilke næringer som sliter mest. Det er reiselivet med overnattinger og serveringer, transportsektoren som gjerne skulle busset utenlandske turister og luftfarten, forteller Dørum.

Noen sektorer sliter mer enn andre med gjeninnhentingen fra corona.

Hos luftfarten forventer åtte av ti bedrifter at omsetningen ikke vil komme seg før neste år eller enda senere. Det står i sterk kontrast til olje- og gassektoren, hvor det er nesten flere som melder om høyere omsetning nå enn det er bedrifter som forventer en sen gjeninnhenting.

– Dette handler om at det tar tid før markedet for fritidsreiser er tilbake, og enda lengre tid før markedet for forretningsreiser er tilbake, sier Dørum.

Samtidig er tallene fra medlemsundersøkelsen vitne til en stødig gjenåpning.

Forrige måned trodde 46 prosent av bedriftene at de ville ha kommet seg fra corona i juni. Og nå svarer 46 prosent av bedriftene at det er akkurat det de har gjort.

– Det er akkurat som spådd.

Lærere og barnehageansatte skal prioriteres i vaksinekøen

Hver fjerde bedrift skrur opp prisene

– Vi har også spurt om det var mange som hadde økt prisene, og det svarte hver fjerde bedrift at det hadde de, sier Dørum.

Blant de 26 prosentene som sier de har eller skal øke prisene mer enn generell prisvekst, er det flest innen byggenæringen og industrien. Der skal opp til halvparten av de spurte skru opp prisen.

– Det er de vareintensive næringene, som driver mer med produksjon og ikke så mye med salg av tjenester, sier Dørum.

Forklaringen bak prisøkningene ligger i at råvarer og innsatsfaktorer bedriftene trenger til å produsere deres egne varer med har skutt i været, ifølge bedriftene selv.

Prisen på treverk opplevde for eksempel en firedobling i løpet av corona-året. Andre råvarer har også opplevd kraftige prishopp.

En femtedel av bedriftene spurt av NHO sier de øker prisene på grunn av dyrere innsatsvarer.

Blant de spurte oppgir 77 prosent at prisøkningen er på grunn av dyrere innsatsvarer, mens 29 prosent peker på økte kostnader for frakt.

– Det forteller at råvareprisene går opp rundt oss, og nå slår det gjennom her hjemme, sier NHO-økonomen.

Tviler på fullt uteliv-comeback før til høsten

Flere ansettes og tas ut av permisjon

Helt generelt føler næringslivet også på mer optimisme for tiden. 2,5 ganger så mange bedrifter føler at markedssituasjonen er god enn det er bedrifter som føler den er dårlig. Det er en betydelig forbedring fra mai.

– Vi kan typisk si at når det er flere som sier markedssituasjonen er god, så er økonomien i vekst. Når det da øker fra mai til juni, kan vi også til en viss grad si at nå tiltar marsjtakten, forklarer Dørum.

Tallene fra undersøkelsen viser også at mange kan forvente å enten bli tatt ut av permisjon eller få seg jobb fremover.

Et flertall av bedriftene sier de har høyere sysselsetting nå enn forrige måned, og enda flere forventer å øke sysselsettingen de neste tre månedene.

– Vi ser at ikke bare har de økt bemanningen, men de skal også øke den videre fremover i tilsynelatende høyere tempo. Det kan en si er på høy tid, for vi har fortsatt 50 prosent høyere arbeidsledighet enn det som er normalsituasjonen, sier økonomen i NHO.

Her er det også de hardest rammede bransjene som kan gjøre sterkest tilbakekomst.

– De som er lengst nede har også utsikter til den største forbedringen. Det er også her reiseliv, luftfart og transport som har de høyeste forventningene fremover, sier Dørum.

Børskommentar: Fristende å kjøpe Norwegian-aksjer nå
Publisert: