Hurtigruten-skip skal ha nektet corona-testing – politiet vil ikke etterforske konsernsjefens rolle

Konsernsjef Daniel Skjeldam var involvert i diskusjonene som endte i at ledelsen nektet corona-testing på MS Fritjof Nansen, ifølge NRK. Men politiet styrer unna Hurtigruten-skipet i sin pågående etterforskning.

PRESSET: Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Årsaken er at politiet mener det er vanskelig å føre bevis for at smittevernlovverket ble brutt på skipet.

I stedet retter de alle tilgjengelige etterforskningsressurser mot MS Roald Amundsen – der 29 passasjerer og 42 ansatte fikk påvist covid-19 etter et sykdomsutbrudd i juli.

Det opplyser politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt til E24.

I et lengre intervju utbroderer hun hvor politiet nå står i sin pågående etterforskning – og hvorfor de ikke vil inkludere MS Fritjof Nansen i etterforskningen, tross NRKs nylige avsløring om at ledelsen nektet coronatesting etter sykdomsutbrudd på skipet etter diskusjoner som konsernsjef Skjeldam var involvert i.

Hurtigruten bestrider NRKs fremstilling overfor E24.

– Det ble ikke nektet testing, skriver pressevakt Øystein Knoph i en e-post.

Les også

Hovedtillitsvalgt i Hurtigruten vil ikke svare på om de har tillit til konsernsjefen: – Vi har ikke fått svar på noe som helst

Kan snart fatte påtaleavgjørelse

Hurtigruten har fortsatt status som mistenkt i etterforskningen av mulige brudd på smittevernlovverket, opplyser politiet.

– Nå venter vi på gjennomgangen fra fylkeslegen, og vil vurdere om denne gir behov for nye etterforskningsskritt. Vi venter også på en tilbakemelding fra Sjøfartsdirektoratet, som vi trenger før vi kan fatte en påtaleavgjørelse, sier politiadvokat Ellingsen til E24.

Direktoratet har tidligere skissert at denne kan komme i løpet av november.

Troms politidistrikt har gjennomført rundt 20 avhør i sin etterforskning, men ingen nye avhør siden utgangen av september.

– Per nå ser vi ikke behov for det. Men jeg skal ikke utelukke at nye avhør kan bli nødvendig, sier Ellingsen.

Les også

Kritisk granskingsrapport ble fjernet fra Hurtigrutens nettsider

Mener Hurtigruten-ledelsen har vært samarbeidsvillig

– Er dere fornøyd med svarene dere har fått fra Hurtigruten i avhør hittil?

– Vi har dannet oss et godt bilde av hendelsesforløpet, og har også gått igjennom elektronisk korrespondanse.

– Opplever du at Hurtigrutens ledelse har vært samarbeidsvillig i avhør?

– Ja, det opplever jeg.

Hun understreker at Hurtigrutens status som mistenkt ikke betyr at politiet har konkludert med at det faktisk har skjedd noe straffbart.

– Det har vi ikke noe svar på ennå, sier Ellingsen.

– Er mistanken mot Hurtigruten styrket den siste tiden?

– Det vil jeg ikke uttale meg om, all den tid vi ikke har fattet en påtaleavgjørelse.

Les også

Bent Martini ferdig i Hurtigruten

Kjent med nye opplysninger i NRK-avsløring

– Dere har også etterforsket enkeltpersoner i selskapet. Er noen av disse siktet?

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på nå.

– Hvorfor vil du ikke si om dere har siktet noen?

– Grunnet hvordan saken står nå, kan vi ikke si annet enn at foretaket fortsatt har status som mistenkt.

Hurtigruten henviser til sin forsvarer, advokat Berit Reiss-Andersen, når E24 ber dem kommentere at politiet fortsatt mistenker selskapet i saken og at nye avhør kan bli aktuelt.

– Politiet må gjennomføre de avhør og andre etterforskningsskritt som de mener er nødvendige, skriver advokaten i en e-post.

– Hurtigruten vil forholde seg til den endelige påtaleavgjørelse som blir truffet og vil ikke kommentere politiets vurderinger før den endelige avgjørelsen foreligger, legger hun til.

26. oktober skrev NRK at Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam selv «var involvert i diskusjonen om testing» etter sykdomsutbrudd på MS Fridtjof Nansen i mars.

Det endte med at ledelsen nektet coronatesting, til tross for at kommuneoverlegen krevde det, og selv om et titalls personer i besetningen hadde hatt coronalignende symptomer, ifølge statskanalen.

– Vi er kjent med artikkelen, og vi var også kjent med flere av opplysningene som fremkommer i den, sier politiadvokaten.

Les også

Nybø: Hurtigruten har seilt i grenseland av lovverket

– Ikke nødvendigvis straffbart

– Men vi har valgt å avgrense vår etterforskningen til «Roald Amundsen», da vi vurderer at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å etterforske forholdene på «Friftjof Nansen».

– Hvorfor ikke?

– Det er vanskelig å føre bevis for at de objektive og subjektive vilkårene for straff er oppfylt når det gjelder omstendighetene på Fridtjof Nansen i mars, rent strafferettslig. Og NRK-artikkelen har ikke endret vår mening her.

Politiadvokaten understreker at det er stor forskjell på etisk ansvar og strafferettslig ansvar, når det kommer til smittevern:

– Utgangspunktet i loven er at det skal veldig mye til. At man beslutter å ikke teste noen, er ikke nødvendigvis straffbart. Spørsmålet når det kommer til det strafferettslige, er om Hurtigruten hadde en handlingsplikt, en plikt til å varsle om mulig smitte.

Hurtigruten: – En operasjonell vurdering

Daniel Skjeldam vil ikke snakke med E24, men henviser til sitt presseapparat. Pressevakt Knoph avslo E24s forespørsel om å intervjue konsernsjefen.

I en e-post bekrefter Knoph at ett besetningsmedlem fra MS Fritjof Nansen fikk påvist covid-19 i mars, slik NRK skriver i sin sak, samt at man ikke coronatestet besetningen.

Men han avviser at ledelsen nektet testing:

– Som vi tidligere har uttalt i intervjuer, så var løsningen som ble valgt en operasjonell vurdering om hvor skipet skulle gjennomføre innreisekarantenen til Norge, skriver Knoph.

Han viser til granskingsrapporten, som han mener gir en grundig og utførlig gjennomgang.

Her er et aktuelt utdrag fra rapporten, hvor «Leder 1» er Hurtigrutens nå avgåtte driftsdirektør Bent Martini, mens «Leder 2» er konsernsjef Daniel Skjeldam:

«Kommuneoverlegen ba Hurtigruten om å dokumentere negative covid-19-tester fra fire syke besetningsmedlemmer som vilkår for anløp i kommunen. Dette foranlediget interne diskusjoner om eventuell testing. Forut for avgjørelsen hadde Leder 1 og Leder 2 en samtale. Overfor Granskerne har Leder 1 forklart at vedkommende oppfattet hensynet til mulig negativ pressedekning et sentralt premiss for beslutningen om å ikke anløpe Ulstein. Leder 2 har forklart at vedkommende ikke var delaktig i selve beslutningen, og at vedkommende la til grunn at den endelige avgjørelsen var basert på medisinske vurderinger.»

Publisert: