Regjeringen om havvind: Strømmen skal ikke bli dyrere for deg og meg

Regjeringen lover at den storstilte, og delvis statsstøttede utbyggingen av havvind som planlegges i Nordsjøen, ikke skal føre til sjokkregninger hos forbrukerne.

Havvindparken Horns Rev 2, i Danmark.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Regjeringen, ved olje- og energiminister Tina Bru (H) og statsminister Erna Solberg (H), legger fredag fram en etterlengtet stortingsmelding om verdiskapning fra Norges energiressurser. Meldingen har fått navnet «Energi til arbeid».

Samtidig legger de fram flere detaljer for søknadsprosessen om å bygge ut havvind i de to områdene som åpnet til nå: Sørlige Nordsjø II (bunnfast havvind), og Utsira Nord (flytende havvind).

Skal ikke gjøre strømmen dyrere

Regjeringen forsikrer at en framtidig strømproduksjon til havs, ikke skal føre til strømsjokk i nordmenns lommebøker.

«Det er viktig å hegne om kraftsystemet på land og at eventuell framtidig kraftproduksjon til havs ikke fører til utilsiktede prisutslag for forbrukerne», skriver regjeringen i meldingen.

Havvind vil også kreve tilkoblinger til land med kabler, enten til Norge, til Europa eller begge deler. I første omgang skal aktørene selv planlegge, bygge og finansiere nettet, skriver de. Men kostnadene skal ikke dekkes av nettkundene på land.

«Regjeringen mener det er de industrielle aktørene, ikke nettkundene på land, som skal dekke kostnadene for et overføringsnett til havs», skriver regjeringen.

Les også

Enorm interesse for norske havvindutbygginger

Tina Bru (H), olje- og energiminister.

Mange vil søke

En lang rekke industriaktører, kraftselskaper og olje- og gasselskaper har gått sammen i ulike konsortier, og varslet at de vil søke om konsesjoner for havvind.

De viktigste punktene i havvindsatsingen ble avslørt av Tina Bru tirsdag denne uken:

  • To til tre konsortier får bygge ut bunnfast havvind i område Sørlige Nordsjø II. Utbyggingene må gjøres uten subsidier. Konsesjonene vil bli delt ut etter en auksjonsrunde, som skal annonseres første kvartal 2022.
  • Det vil bli gitt statsstøtte til utbygginger på mellom 200 og 500 megawatt flytende havvind i området Utsira Nord. Støtten skal gis gjennom Enova. Totalt er det åpent for 1500 megawatt i Utsira Nord.

Fordi utbyggingene med flytende havvind fortsatt ligger mange år fram i tid, teknologien er i rivende utviklingen og kostnadene er forventet å falle, er det foreløpig ikke sagt noe om mulig størrelse på støtten fra Enova.

De to områdene i Norge som er åpnet for store havvindutbygginger.

Høring om auksjonsmodell

I meldingen fra regjeringen i dag står det at de vil vurdere å øke bevilgningene til Enova når det nærmer seg tid for å dele ut konsesjoner til utbygginger på Utsira Nord.

Sørlige Nordsjø II ligger nær resten av Europa, og flere aktører ønsker en løsning der strømmen kan sendes både til Norge og til Europa – en såkalt «hybridløsning».

Virkningen av det, og de juridiske spørsmålene, skal nå utredes av regjeringen.

Et forslag til gjennomføring av auksjonen for utbygging i Sørlige Nordsjø II vil bli sendt ut på høring, står det i veilederen til søknadsprosessen, som ble lagt fram i dag.

Departementet bestemmer

Selv om støtten til utbyggingen av flytende havvind skal komme fra Enova, er det departementet som avgjør hvem som får tildelt rettighetene til å bygge ut. Det vil skje etter en «kvalitativ konkurranse».

Konkurransen skal gjennomføres «på grunnlag av en helhetlig vurdering av objektive og ikke-diskriminerende vilkår», men detaljene vil først bli kjent når konkurransen utlyses.

Ny områder

Olje- og energiminister Tina Bru varslet tidligere i uka at departementet går i gang med et arbeid for å identifisere og åpne nye områder for havvind.

Flere av aktørene som allerede har meldt interesse for å bygge ut, mener det er plass til å bygge ut mer enn det foreløpig er åpnet for, både i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, og ønsker at regjeringen åpner for det.

På spørsmål fra E24 under dagens pressekonferanse sa Tina Bru at det både er aktuelt å vurdere større utbygginger i de allerede åpnede områdene, og helt nye områder.

Hun anslår at arbeidet med å identifisere og åpne nye områder vil ta to år. Samtidig sa hun regjeringen ikke går videre med planer for området Fræna Vest, fordi konsekvensutredningen som ble laget er blitt for gammel.

STAVANGER AFTENBLAD/E24

Publisert: