Hotellansatte tapte i retten: Får ikke tilbake tips­penger fra arbeidsgiver

Ansatte ved Oslo Plaza og Hotel Bristol gikk til søksmål mot arbeidsgiverne sine. Tirsdag falt dommen i Oslo tingrett, og hotellene ble frifunnet.

SKUFFET: LO-advokat Håkon Angell har ført saken for de ni Bristol-ansatte. Han sier han er skuffet, og at de nå vil gå gjennom hvordan avgjørelsen er begrunnet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Spørsmålet som ble avgjort i Oslo tingrett var om arbeidsgiverne Hotel Bristol og Oslo Plaza Hotel hadde rett til å foreta trekk i de ansattes tips for å dekke papirarbeidet som kreves for å rapportere dem inn som skattepliktig inntekt.

Retten har nå kommet frem til at hotellene har rett til å foreta trekk i tips tilknyttet arbeidsgiveravgift og administrative kostnader. Ifølge dommen kan hotellene pålegge dette i kraft av den såkalte styringsretten, altså retten til å lede og kontrollere arbeidet i virksomheten.

Dermed tapte de til sammen 23 hotellansatte kampen om få tilbakebetalt tips fra starten av 2019 og frem til nå.

– Vi er naturligvis glad for utfallet, i og med at arbeidsgiverne har blitt medhold. Det er resultatet vi hadde håpet og trodd på, sier NHO-advokat Kjell Ola Berg, og legger til:

– Det er menneskelig å ikke ønske å gi slipp på det man opplever som et gode, så det har jeg forståelse for. At det for de enkelte ikke er ønskelig forstår jeg, men samtidig så refereres jo dette til kostnader fra arbeidsgivers side for å opprettholde et tredjemannsgode, sier Berg.

Les også

Ansatte saksøker hoteller: – Vil ha betydning for hele bransjen

Bakgrunnen for tvisten er lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2019. Denne endret arbeidsgivers plikter å innberette tips de ansatte mottar på jobb. Før denne lovendringen hadde ikke arbeidsgivere formelle plikter knyttet til tips de ansatte får.

Slipper erstatningsansvar

Saksøkerne argumenterte under hovedforhandlingene for at de har eiendomsretten til tipset som mottas, og at arbeidsgiver da ikke kan ha styringsrett over tipsene. De la stor vekt på at gjestenes gavehensikt er til de ansatte, og ikke til virksomheten.

Retten trekker frem at det har vært behandlet spørsmål knyttet til arbeidsgivers styringsrett i Høyesterett de siste 20 årene, og at disse viser til en «nokså omfattende styringsrett for arbeidsgiver».

På bakgrunn av en dom fra 2008 som gjaldt ansatte ved Theatercaféen og fordeling av tips blant de ansatte, samt lovendringen om tips fra 2019, mener retten at spørsmål om disponering av tips i prinsippet ligger innenfor styringsretten arbeidsgiveren har.

14 ansatte ved Oslo Plaza saksøkte eget hotell, men tapte i tingretten

I dommen skriver de at saken har vært vanskelig, og påpeker at det har vært svakheter fra Hotel Bristols side ved manglende drøftelser med de ansatte før påleggene ble satt i verk. De skriver også at «saksøkerne fra Hotel Bristol har god grunn til å få saken prøvd», og at det er gode grunner til å frita saksøkerne fra erstatningsansvaret på bakgrunn av dette. Også saksøkerne fra Oslo Plaza Hotel slipper å betale saksomkostninger.

Kan vurdere anke

– Det er ikke noe særlig mer jeg kan si enn at resultatet var skuffende, og at vi nå må vurdere nærmere hvordan avgjørelsen er begrunnet, sier LO-advokat Håkon Angell til E24.

Advokaten representerer de Bristol-ansatte, og har tidligere omtalt dette som en prinsipiell fanesak med betydning for hele bransjen.

Grete Diserud, advokat i Parat som representerer de ansatte ved Oslo Plaza Hotel er også skuffet.

– Vi må gå grundig gjennom dommen og eventuelt vurdere en anke. Vi hadde tro på at anførslene om både eiendoms- og styringsrett ville føre frem, men vi ser nå at det har det ikke gjort.

Publisert: