– Virker som om Equinor har plukket opp sveisere og inspektører fra gaten

Sveiseinspektør og politiker Solfrid Lerbrekk mener at når alt dreier seg om å spare kostnader for Equinor, er det ikke rart at det er blitt brukt sveisere og inspektører med manglende kompetanse i Johan Castberg-prosjektet.

– Dersom Castberg-prosjektet hadde blitt gjort i Norge, ville sveisere og inspektører vært av 100 prosent kvalitet, mener Solfrid Lerbrekk.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Jeg er mildt sagt sjokkert og veldig overrasket, sier SVs stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk til Aftenbladet etter å ha lest Petroleumstilsynets nedslående granskingsrapport om Johan Castberg-skandalen.

Lerbrekk er ikke bare stortingspolitiker, hun er også utdannet NDT-inspektør (ikke-destruktiv prøving) med fagbrev og kan med det uttale seg også fra et faglig ståsted. Og det hun leser er sjokkerende.

– Det virker nesten som om Equinor har plukket opp sveisere og inspektører fra gata til å bli med i prosjektet. Det er direkte oppsiktsvekkende at de har satt sveisere og inspektører med så lav kompetanse til å gjennomføre oppdraget, sier Lerbrekk.

Les også

Equinor-topp knyttes til ny oljeskandale

Krever mange års erfaring

Selv om hun har fagbrev som NDT-inspektør, ville Lerbrekk ikke sett på meg selv som skikkelig kompetent til å gjennomføre en god kvalitetssjekk av sveiser på den type struktur det er snakk om før etter mange års erfaring og tusenvis av arbeidstimer.

Lerbrekk syns det er sterkt kritikkverdig at det allerede fra tidlig i prosjektet var et gjennomgående problem at sveisere og inspektører med lav kompetanse ble benyttet.

– Når jeg leser rapporten, får jeg inntrykk av at Equinor nærmest har trodd at noen helgekurs med NDT-inspeksjon skal være godt nok for kompetansepåfyll. Men det krever flere års med arbeid for å ha tilstrekkelig kompetanse for dette, påpeker hun.

Les også

Taus Ptil-sjef etter ny utbyggingssmell for Equinor

Solfrid Lerbrekk eer politiker og har fagbrev som sveiseinspektør (NDT-inspektør).

Equinor peker på verftet

Equinor på sin side sier det er verftet i Singapore som selv ansetter sveisere og ansvar for sin egen arbeidskraft.

– Sveiserne blir ansatt og jobber for underleverandører til Sembcorp, og går gjennom trening, testing og sertifisering i henhold til DNV-klasse av en tredjepart før de får jobbe på prosjektet. Vi har i tillegg innført en egen test på verftet, sier talskvinne Lise Andreassen Hagir.

Ifølge rammeforskriften er det imidlertid Equinor som operatør og byggherre, uavhengig av underleverandører, er overordnet ansvarlig:

«Den ansvarlige skal sikre at alle som utfører arbeid for seg i virksomhet som omfattes av denne forskriften, har kompetanse til å utføre det arbeidet de er satt til å gjøre, på en forsvarlig måte.»

Tidligere har Equinor innrømmet til Aftenbladet at det går an å spørre om Equinors egenkontroll av sveisere i forkant var god nok.

Equinor mener nå også at kontrollen av sveisekontrollører er styrket og har satt et eget team med sveise- og NDT-ekspertise på plass i Castberg-prosjektet. Nå er det Equinors egne folk som kontrollerer både testing av sveisere, sveisearbeid og sveisekontroll tett.

– tillegg har vi en arbeidsgruppe med spesialkompetanse på sveising og NDT fra Equinor i Singapore som følger opp arbeidet tett. Alle kritiske struktursveiser er eller vil bli reparert før skipet forlater Singapore. Når skipet går til feltet vil det ha klassesertifikat fra DNV, opplyser Andreassen Hagir.

Hun sier videre at det ikke er verft i Norge som bygger skrog av Johan Castbergs størrelse.

– Alle de aktuelle verftene ligger i Asia, og Sembcorp vant kontrakten etter en samlet vurdering. Vi har tidligere gode erfaringer med sveisekvalitet fra prosjektene ved verftene vi har valgt i Asia.

Slik skal Johan Castberg-skipet se ut når det er ferdig installert i Barentshavet.

– Bedre i Norge

Solfrid Lerbrekk mener det er en sannhet med sterke modifikasjoner. Hun minner om at det er langt fra første gang at et prosjekt fra Asia som skal til norsk sokkel, har betydelige problemer med sveisene.

Hun påpeker også at om Equinor hadde hatt en egen inspeksjonsavdeling, slik ConocoPhillips har, ville det vært kunnskap i Equinors avdeling til å kunne fastslå at sveising og inspeksjonsarbeid må utføres av folk med tilstrekkelig kompetanse og ikke minst erfaring allerede før prosjektet startet.

– Som fagperson mener jeg Equinor må innse at kvaliteten på sveisene og inspeksjon ville blitt nærmest 100 prosent skikkelig dersom dette var blitt satt til de norske verftene.

– Aker sin inspeksjonsavdeling i Egersund har for eksempel enorm kompetanse på dette feltet. Equinor har i dag verken egne sveisere eller inspektører. Dette er arbeid som ligger på fagbrevnivå og krever mye praktisk trening med hendene, det er stor forskjell på 10 timer øving og 5000 tusen timer erfaring, sier Lerbrekk.

Les også

Castberg-saken: Unnlot å journalføre varsling om alvorlig datafeil

– Equinor har 100 ingeniører på denne type prosjekter, men ingeniørene vet ikke nødvendigvis hvilken kompetanse og erfaring som kreves for å utføre denne type arbeid. Det er ikke noe de lærer i utdanningen på universitetet.

Hun er ikke i tvil om at arbeidet ville gått godt om det ble utført i Norge.

– Norske verft har sveisere og inspektører med solid kompetanse og som kan faget sitt. Denne rapporten fra Ptil viser dessverre at det ikke ser ut til at de utvalgte sveiserne og inspektørene til Equinor ikke har, sier Lerbrekk og peker samtidig på sammenhengen mellom pris og kvalitet.

– Her ser vi resultatet når det tenkes pris framfor kvalitet. Når alt dreier seg om pris, er det ikke rart at det brukes så dårlige sveisere og inspektører uten erfaring. Da går det på ut over kvaliteten. Det sier seg selv, sier Lerbrekk.

Publisert: