Kritikk mot Vedums oljeskatt: – Gigantisk milliardfest

Oljebransjen er fornøyd med at finansministeren vil legge bedre til rette for små selskaper på sokkelen i forslaget til ny oljeskatt, men MDG, SV og Rødt er skeptiske. – Galskap, sier Rødts nestleder.

Dette bildet er fra Johan Sverdrup-feltet.
Publisert: Publisert:

Fredag foreslo finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) en omlegging av oljeskatten.

Olje- og gasselskapene skal få skrive av alle sine utgifter på skatten umiddelbart, og ikke over seks år som tidligere. Forslaget er i hovedtrekk likt Solberg-regjeringens forslag fra i fjor, og vil gi lavere oljeskatt på kort sikt, men høyere skatt over tid.

Regjeringens budsjettpartner SV støtter omleggingen, men er skeptisk til den viktigste endringen i fjorårets forslag: Støre-regjeringen vil gi små selskaper uten inntekter rett til å pantsette sine skattekrav.

Dette er gunstig for mindre selskaper på sokkelen og kan føre til mer leting, ifølge finansministeren.

– Vi mener det er en rar vurdering regjeringen har gjort, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) til E24.

Hun mener at det ikke er behov for å stimulere til mer leting på sokkelen nå.

– Leterefusjonsordningen kom etter en vurdering av at norsk sokkel trengte mer mangfold, men i den fasen sokkelen er nå så er det ikke noe behov for det. Vi har også erfart at altfor mange selskaper bare har tjent penger på leterefusjonsordningen, og ikke gitt noe særlig tilbake til fellesskapet, sier hun.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV).
Vedum endrer Solberg-regjeringens oljeskatt

– Galskap

Regjeringens forslag gjør at mindre selskaper på sokkelen som ikke er i skatteposisjon kan pantsette sine skattekrav og låne penger i banken, og så får banken pengene tilbake når Skatteetaten utbetaler kravet.

Dette vil ifølge finansministeren kunne bidra til at flere leter på sokkelen. Rødt er misfornøyd med grepet.

– Det virker ikke som Vedum og regjeringen fikk med seg det alvorlige budskapet fra FNs klimapanel tidligere denne uken: Omstillingen må skje nå, sier finanspolitisk talsperson og nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt i en kommentar.

– Verden har funnet mer olje og gass enn det som kan utvinnes dersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer, da er det galskap at regjeringen foreslår nye ordninger som gir incentiver til økt letevirksomhet på norsk sokkel, sier hun.

– På høy tid

SV støtter omleggingen til en nøytral kontantstrømsskatt, som er det sentrale grepet i regjeringens forslag. Dette vil gjøre norsk sokkel mindre investeringsvennlig, mener Kaski.

– Det er på høy tid at systemet blir lagt om. Det har vært altfor investeringsvennlig på norsk sokkel, og nå blir det bedre risikofordeling mellom oljebransjen og staten, sier hun.

Hun mener at endringene kommer for sent. Stortingets gunstige krisepakke fra 2020 er ventet å gi mange prosjekter på sokkelen i 2022 og 2023. SV mener at pakken var for gunstig.

– Selv om man sier at det på grunn av høyere priser egentlig ikke er behov for det midlertidige skattesystemet som kom under krisen, så viderefører man det likevel. Det er forbi all logikk, sier Kaski.

PS! Olje- og gasselskapene vil ifølge regjeringen betale 45 milliarder kroner (påløpt) mindre i skatt i 2022 med dette forslaget. Over tid vil imidlertid selskapene betale rundt syv milliarder kroner mer i skatt på investeringer som gjøres i 2022, opplyser regjeringen.

– Vært inne på tanken

Regjeringen er avhengig av støtte i Stortinget for å få gjennom forslaget til ny oljeskatt, og Kaski forventer at de først vender seg til SV. Hun vil ikke umiddelbart skyte ned forslaget om pantsettelse.

– Det er for tidlig, vi må se mer på detaljene og gå grundig inn i dette, sier Kaski.

– Kan dette være noe som er lagt inn for å gi SV noe i forhandlingene?

– Jeg må innrømme at jeg har vært inne på tanken. Det skal vi ikke se bort fra. Men regjeringen forregner seg hvis de tror at dette vil få oss bort fra det store bildet i oljepolitikken, sier Kaski.

– Gigantisk milliardfest

Finanspolitisk talsperson Lan Marie Berg i MDG er kritisk til den nye oljeskatten, og viser til at den vil gi oljebransjen mer penger tilbake på kort sikt.

– Med dette forslaget inviterer Støre og Vedum til en gigantisk milliardfest for oljeindustrien de neste årene, og sier i praksis bye-bye til den storstilte fornybarsatsingen vi trenger for å løse klimakrisen, sier Berg.

– Bare i år antar Finansdepartementet at oljeselskapene vil kunne redusere skatteregningen sin med 45 milliarder kroner. Det gjør at fagfolk, verft langs kysten og de store pengene fortsatt kommer til å pumpes inn i enda mer oljevirksomhet, sier hun.

Berg etterlyser en plan for å omstille oljearbeiderne, og peker på rapporten fra FNs klimapanel som sier at utslippene må toppe seg innen 2025.

– Svaret fra Støre og Vedum er å tråkke gassen i bånn for oljeindustrien de neste årene. Det er grunnleggende uansvarlig og forakt for kunnskap, sier Berg.

– Alle pengene som oljeselskapene får beholde, blir trolig enten investert i enda mer olje, eller så havner de i lommene på styrtrike selskapseiere som Kjell Inge Røkke, sier hun.

Finanspolitisk talsperson Lan Marie Berg i MDG, her under valgkampen i fjor.

Bransjen støtter forslaget

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass sier at de overordnet er positive til regjeringens skatteforslag.

– En slik omlegging vil gjøre petroleumsskatten mer nøytral, noe som innebærer at det vil bli bedre samsvar mellom selskapenes og statens vurderinger av lønnsomhet, sier administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass i en kommentar.

I sitt innspill til høringen om ny oljeskatt ba Norsk olje og gass om muligheten til å pantsette skattekrav. De er fornøyde med at regjeringen nå foreslår dette.

– Dette sikrer likebehandling av selskaper og at panthaverne får best mulig sikkerhet, noe som fører til at selskapene og statens rentekostnad reduseres, sier Blindheim.

Hun er også fornøyd med at regjeringen slår fast at de midlertidige skatteendringene i Stortingets krisepakke til næringen skal gjennomføres som forutsatt.

– Selskapene arbeider nå frem prosjekter som i årene som kommer vil gi mange arbeidsplasser over hele landet, store inntekter til fellesskapet og nødvendig energi til Europa, sier hun.

Administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass.
Publisert: