Oljedirektoratet: Rekordhøy eksportverdi av olje og gass

Produksjonen av olje skal øke de neste årene, mens investeringene vil få en liten nedgang, mener Oljedirektoratet.

Oljedirektør Ingrid Sølvberg
Publisert: Publisert:

Oljedirektoratet fyller 50 år 14. juni. Jubileumsåret starter som alle andre år – med å legge fram Sokkelåret.

Her oppsummerer direktoratet året som har gått – og kommer med noen prognoser om de neste årene.

Når 2021 skal oppsummeres, er det med at produksjonen av olje og gass har vært svært lønnsom. Prisene har vært høye - svært høye for gass – og stort volum er blitt solgt. Eksportverdien har dermed blitt rekordhøye. Gass har utgjort 70 prosent av verdien mot slutten av året, mot vanligvis under 50 prosent.

Produksjonen av gass endte på 113 milliarder standard kubikkmeter i 2021, en liten økning fra 2020. For olje endte produksjonen på 102 millioner standard kubikkmeter, tilsvarende 642 millioner fat.

Her er produksjonen noe opp fra 2020, og ventes å øke betydelig til 2024 (117 mill. standard kubikkmeter).

Når andre del av giganten Johan Svedrups vil være i produksjon i løpet av året, vil feltet stå for mellom 30 og 35 prosent av norsk oljeproduksjon opplyser Sølvberg.

Hun forventer at gassproduksjonen fortsatt vil være stabilt høy de neste årene. Nivået ble opprettholdt i 2021, til tross for at Equinors gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest – hvor gassen fra Snøhvit-feltet behandles – var nedstengt.

Økt produksjon fra feltene Oseberg og Visund veide opp for bortfallet av forsendelser av flytende gass fra Melkøya-anlegget.

Det store gassfeltet er fortsatt Troll, som alene dekker åtte prosent av Europas gassforbruk. Etter 25 års produksjon har feltet fortsatt halvparten av gassen igjen.

SE FRAMLEGGELSEN HER:

Oljedirektør Ingrid Sølvberg forventer høy og stabil produksjon de neste årene:

– Mange nye funn samt at en rekke nye felt bygges ut de kommende årene gjør at produksjonen forventes å øke noe fram mot 2024, sier hun.

Sølvberg er fornøyd med resultatene av letingen etter mer olje og gass i 2021. Av 31 brønner ga 18 funn - tilsvarende 58 prosent. Dette har gitt mer olje og gass tilsvarende 510 fat (oljeekvivalenter - hvis energimengden omregnes til oljefat).

60 prosent var olje, 40 prosent gass.

Sølvberg konstaterer at hun gjerne ville sett mer leting i områder hvor det ikke har vært olje- og gassvirksomhet, altså lenger fra områder som allerede er størst. Sjansen for funn er mindre – men sjansen for store funn er størst, påpeker oljedirektøren.

Oljedirektoratet forventer mellom 30 og 40 letebrønner i år.

Fem felt startet produksjonen i 2021: Duva, Yme, Solveig, Martin Linge og Ærfugl Nord. Dermed er 94 felt i produksjon på norsk sokkel – noe som er rekord.

Åtte utbyggingsplaner ble levert.

Investeringene endte på rundt 150 milliarder kroner i felt og utvikling i fjor. Dette gir en nedgang fra året før, og Oljedirektoratet forventer en ytterligere nedgang i år. Så vil investeringene stige igjen. Direktoratet forventer derfor høy og lønnsom produksjon til 2030.

DETTE FORVENTET OLJEDIREKTORATET I FJOR:

Oljedirektoratet venter økt produksjon til 2025
Publisert: