Foreslår coronapass: – Vi kan ikke bli stengt ned på grunn av de som ikke vil vaksinere seg

Når flere uvaksinerte legges inn, og Tromsø kommune innfører strengere smittevern, etterlyser professoren mer målrettede tiltak, som coronapass.

Epidemiolog og professor emeritus på UiT, Eiliv Lund, mener det viktigste tiltaket ville vært å få de uvaksinerte til å vaksinere seg, men påpeker at det kan være vanskelig å få til.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I Tromsø har smittetallene den siste tiden økt, og selv om kommunen ikke innførte «enmeteren» eller reduserte skjenketider i starten av november, kom det nye påbud og anbefalinger.

Tirsdag gikk statsviter på UiT, Jonas Stein, ut mot de nye smitteverntiltakene. Han krevde mer målrettede tiltak. Nå får han støtte fra epidemiolog og professor emeritus på UiT, Eiliv Lund.

En presset kapasitet er hovedgrunnen til at Tromsø nå stenger ned, ifølge Lund. Mesteparten av de innlagte er uvaksinerte. Han foreslår nå å innføre coronapass.

– Vi kan ikke bli stengt ned på grunn av dem som ikke vil vaksinere seg. Det blir som om at jeg ikke vil vaksinere meg, og derfor må du sitte hjemme i huset ditt, sier Lund.

Les også

Tromsø innfører hverken «enmeteren» eller reduserte skjenketider nå

Coronapass

– De stenger ned fordi det er noen i samfunnet som kan bli smittet. Men, i andre land, som i Frankrike, må du vise coronapass, og da er det greit. I Frankrike er det også valgfritt med vaksine, men det er ikke valgfritt hvor du omgås, på grunn av smitten, sier Lund.

Han ser for seg at vaksinerte kan få gå på konsert og kafé, mens uvaksinerte må ta mer forbehold.

– Noen steder kan man kreve coronapass, og andre steder ikke. Hvis det at man ikke vil vaksinere seg er så viktig, så må det, som alt annet man foretar seg, få konsekvenser. Det er jo en smittsom sykdom vi snakker om, sier professoren.

Han legger til:

– Det viktigste tiltaket ville jo vært å få de 15 prosentene til å vaksinere seg, men det kan jo kanskje være vanskelig å få til, for det er jo en viss motstand mot det, sier Lund.

I kommunen ble det påbud om blant annet bordservering og maks 100 personer ved arrangementer. Hotellsjef Poul-Henrik Remmer ved Scandic Ishavshotell i Tromsø har tidligere beskrevet det som «dødsstøtet».

Han fortalte da om mange kanselleringer av både julebord og konferanser på grunn av antallsregelen.

Les også

Hotellsjef i Tromsø fortviler over nye corona-restriksjoner: – Dette er dødsstøtet

Høvelkutt

Professoren mener at nasjonale myndigheter ikke har gitt nok ressurser til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

– Hovedutfordringen er helsevesenets kapasitet, for en del mennesker blir jo alvorlig syke av corona. Og hvordan man løste dette for noen år tilbake, det vet jeg ikke, men det var noe man håndterte. Nå lager man et stort oppstyr over at det er 20 innlagte på UNN, sier Lund.

Han minner om at det i sesongen 2017–2018 var 4.973 innlagte med influensa, uten like strenge tiltak som i dag.

– Man har jo sett denne epidemien komme og gå. Så hvorfor har jo ikke helsemyndighetene opprustet kapasiteten? Hvorfor vil denne diskusjonen igjen oppstå, når man har hatt rikelig med tid? Spør Lund.

Epidemiologen påpeker at nasjonale myndigheter har hatt lang tid på seg til å ruste opp kapasiteten på sykehuset.

– Det har jo pågått i lengre tid, og man har trodd at det var over. Helsevesenet skulle ikke ha trodd at dette ble borte. Det var en smittsom sykdom. Helseministerens problem er at man snakker om at selv 20 sengeliggende i Tromsø er for mye, sier Lund.

Lund viser til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) som Solberg-regjeringen innførte i 2015. Der målet er en jevnlig reduksjon i statlige virksomheter.

– Når man reduserer sengetallet med en rekke høvelkutt over år, med en 0,5 prosent i reduksjon, så vet alle i dag at har gått til reduksjon i antall sengeposter, sier Lund

Les også

Hoteller mangler ansatte: – Vanskeligere enn krisen under pandemien

Gjenåpning og smittetall

Epidemiologen lener seg på konsensus i forskermiljøet om at corona er i ferd med å bli en sesongsykdom.

– Derfor var det veldig lite lurt av myndighetene å åpne opp igjen i begynnelsen av september, rett før høsten og sesongen begynner. Det er sånn man kan være etterpåklok på, men når man først ser det, så bør man diskutere det så man har en idé om hva man vil gjøre neste gang, sier Lund.

Han mener de daglige smittetallene kan virke høye for folk, ettersom det ikke eksisterer lignende tallmateriale man kan sammenligne med.

– Det har aldri før vært testet så mye som i dag. Så vi har egentlig ikke noe bilde av hvordan det var før. Altså har vi ikke et reelt grunnlag for sammenligning i forhold til hvordan tidligere sykdommer forløp. Det gjør at de daglige smittetallene oppfattes som voldsomme for folk, sier Lund.

– Tror du det gjør at det blir lettere å skape politisk vilje for strengere tiltak?

– Ja, det kan du godt si.

Publisert: