Sterk gjeninnhenting styrker troen på renteheving før jul

Gjeninnhentingen etter pandemien fortsetter for fullt i tredje kvartal, med en vekst på 2,6 prosent i fastlandsøkonomien. – Ingen tvil om renteøkning i desember, kommenterer sjeføkonom.

NORMALISERING: Veksten i økonomien tar seg ytterligere opp i tredje kvartal, samtidig som normaliseringen fortsetter i kjølvannet av pandemien.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Veksten i den norske fastlandsøkonomien tiltar i tredje kvartal, med en oppgang på 2,6 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

«Gjeninnhentingen etter pandemien fortsatte med god styrke, sysselsettingen økte sterkt, og gode priser på norsk eksport ga stort overskudd i utenrikshandelen», skriver byrået.

På forhånd var det ventet en vekst på 2,6 prosent, ifølge Infront TDN. Til sammenligning var det en vekst på 1,4 prosent i andre kvartal.

I september alene var det en vekst i fastlands-BNP på 0,6 prosent. Det er dermed den sjette måneden på rad med oppgang i fastlandsøkonomien.

– Den høye veksten i tredje kvartal kan særlig tilskrives tjenestenæringer som var hardt rammet under pandemien, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten i pressemeldingen.

Total BNP, inkludert olje- og gassvirksomhet, viser en vekst på 3,8 prosent i kvartalet, blant annet løftet av høyere priser på olje og gass.

BNP-veksten har tatt seg markant opp etter det verste fallet da Norge stengte ned i pandemien.

Tjenestenæringene større enn før pandemien

SSB påpeker også at sysselsettingsveksten var sterk i kvartalet.

– Gjenåpningen ga rask omstilling i norsk økonomi i sommer. Bedriftene økte produksjonen raskt, og sysselsettingen økte kraftig, sier Sletten.

Justert for normal sesongvariasjon økte antall sysselsatte med 61.600 personer i tredje kvartal, tilsvarende 2,2 prosent. Økningen skjedde selv om det fortsatt var langt færre ikke-bosatte som arbeidet i Norge.

Sysselsettingen er nå om lag på samme nivå som før pandemien.

Tjenestenæringene som var hardest rammet under pandemien, viser den sterkeste oppgangen i kvartalet. Disse næringene driver nå veksten i fastlands-BNP, ifølge SSB.

Det var særlig overnattings- og serveringsvirksomhet, kultur og underholdning, samt transport utenom utenriks sjøfart som trakk opp.

Samlet sett økte aktiviteten i tjenestenæringene 3,6 prosent i tredje kvartal, og løftet dermed fastlands-BNP med 1,6 prosentpoeng. Bruttoproduktet i tjenestenæringene er nå for første gang større enn før pandemien inntraff.

Husholdningenes forbruk økte 1,1 prosent i september, som ga en samlet vekst på 5,4 prosent i kvartalet.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier til E24 at dagens tall støtter Norges Banks plan om rentehevinger.

– Ingen tvil om renteheving

Normalisering av økonomien er en viktig forutsetning for at Norges Bank kan fortsette å heve renten som planlagt.

I november ble det varslet at renten skulle økes gradvis fra det nåværende nivået på 0,25 prosent, og at neste heving mest sannsynlig kommer i desember.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken påpeker at veksten i fastlandsøkonomien er litt høyere enn Norges Banks forventning på 2,3 prosent.

– Men først og fremst: Svært godt driv som følge av gjenåpningen. Vi er fortsatt optimistiske med tanke på veksten fremover. Ingen tvil om renteøkning i desember, skriver han i en kommentar.

DNB Markets’ sjeføkonom Kjersti Haugland er også styrket i troen på videre renteoppgang etter dagens tall.

– Jeg tror oppgangen er i tråd med det Norges Bank har sett for seg, og at dette (dagens BNP-tall, journ.anm.) understøtter deres plan med å fortsette rentehevingen jevnt og trutt, sier hun til E24.

Haugland tror renten vil heves videre i desember, mars og juni, med en ytterligere heving før 2022 er omme, slik at vi er oppe på 1,25 prosent ved utgangen av neste år. Hun utelukker imidlertid ikke enda en heving neste år til 1,5 prosent.

Kronen har styrket seg et par øre etter tallene, slik at en euro nå koster 9,98 kroner.

KronenHer finner du tallene fra SSB
Publisert: