LO-forbund krever momskutt på strøm: – Oppleves som helt urimelig

El- og IT-forbundet mener strømprisene er uholdbare og foreslår momskutt på strøm. – Vil nok koste noen milliarder, sier forbundsleder Jan Olav Andersen. Energiministeren sier hun ser på tiltak.

Leder Jan Olav Andersen i El- og IT-forbundet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

El- og IT-forbundet frykter at det grønne skiftet skal få skylden for høye strømpriser, og mener det haster å gjøre tiltak som demper forbrukernes regninger.

Forbundet organiserer rundt 39.000 ansatte innen telekommunikasjon, energiforsyning og elektrobransje.

– De strømprisene vi nå ser og som ser ut til å kunne vedvare gjennom vinteren, er uholdbare, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i El- og IT-forbundet til E24.

– Relativt mange sliter med å betale regningene. Vi har allerede folk som faller inn under begrepet energifattigdom, og det kan bli flere hvis dette vedvarer, sier han.

Han foreslår derfor å kutte hele eller deler av merverdiavgiften (momsen) på strøm. Hvis hele merverdiavgiften droppes vil en husholdning i Sør-Norge med 2.000 kilowattimers forbruk i desember kunne spare om lag 700 kroner på et slikt grep, gitt samme strømpris som i november.

– Dette tiltaket vil nok koste noen milliarder, men på den andre siden av ligningen setter jeg opp de 100 milliardene som Norge har fått i ekstraordinære inntekter i denne energikrisen, sier Andersen.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at hun jobber med løsninger knyttet til de høye strømprisene, og at hun er åpen for å vurdere alt. Les hennes kommentarer lenger nede i saken.

Frykter brems i grønt skifte

Ifølge analytikerne har høye gasspriser det meste av skylden for de skyhøye strømprisene i Europa, men prissmitte via Norges utenlandsforbindelser skaper frustrasjon i befolkningen. Andersen er bekymret for at skepsis til høye priser kan bremse det grønne skiftet.

– Dette skaper et klima som kan sette hele energiomstillingen i fare. Hvis det grønne skiftet får skylden for de høye prisene, kan vi miste fremdrift, sier han.

Han mener at Norge har råd til å kompensere strømkundene for prishoppet, og mener at høye gasspriser gjør at Norge trolig får 100 milliarder kroner mer i inntekter enn budsjettert i år.

– Det har vært en gigantisk og utilsiktet overføring fra innbyggerne til staten som oppleves som helt urimelig. Da må vi kunne føre en del av de ekstraordinære inntektene tilbake til forbrukerne, sier han.

Får støtte fra Distriktsenergi

El- og IT-forbundet får støtte fra daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi, som organiserer nett- og kraftselskaper i distriktene.

– Vi er enige i at man nå bør vurdere et momsfritak på strøm. Det er et grep som hjelper her og nå, og som kan forsvares fordi staten har høstet høye inntekter på momsen på grunn av ekstraordinært høye strømpriser, sier Lockert til E24.

– Totalt sett har denne situasjonen gitt staten økte inntekter. Det gir også staten et handlingsrom for å kunne imøtekomme de som nå sliter med å betale regningen, sier han.

Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi.

Kan kutte 700 kroner

Strømprisen i Sør-Norge satte mandag rekord på 2,56 kroner kilowattimen, eller 3,66 kroner med nettleie (Elvia) og avgifter. I én enkelttime mandag var prisen oppe i nær seks kroner, med nettleie og avgifter.

Snittprisen for november ble på 1,06 kroner kilowattimen, eller 1,86 kroner med nettleie og avgifter. Uten merverdiavgift ville prisen ha vært 1,49 kroner kilowattimen. Dette er uten eventuelle påslag til strømselskapet.

Med et forbruk på 2.000 kilowattimer må en husholdning i Sør-Norge bla opp 3.700 kroner i strøm for november, mens tilsvarende regning uten merverdiavgift ville ha endt på drøye 3.000 kroner. Hadde det ikke vært merverdiavgift på strøm i november, ville denne husholdningen ha spart om lag 700 kroner i strømutgifter.

– Er det nok å fjerne en fjerdedel av regningen?

– Det må vi nesten se an, alt etter hvordan dette utvikler seg. Det har i alle fall en mye større betydning enn det å senke elavgiften. Regjeringens forslag smøre utover i et veldig tynt lag. Og jo større regningen er, jo større blir jo også kuttet, sier Andersen.

Støre-regjeringens tiltak mot høye strømpriser består så langt av økt bostøtte til om lag 66.000 husholdninger, og et kutt i elavgiften på rundt åtte øre kilowattimen i månedene januar, februar og mars og 1,5 øre resten av året.

Persen: – Jeg er bekymret

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at hun jobber med mulige lettelser for strømkundene.

– Jeg er bekymret for at det vil være familier der ute som ikke er i stand til å betale strømregningen, eller som er nødt til å kutte andre nødvendige utgifter på grunn av de høye strømprisene. Derfor har vi satt i gang et arbeid for å se på hvilke muligheter som finnes for å lette på situasjonen, skriver Persen i en e-post til E24.

– Regjeringen ser nå på tiltak som treffer godt og som raskt kan la seg gjennomføre. Det er mange som nå kommer med konkrete forslag til hvordan dette kan løses. Jeg er åpen for å vurdere alt som kan løse denne situasjonen, men vil ikke ta stilling til disse forslagene her og nå, sier hun.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Dro inn 65 milliarder

Staten, kommunene og fylkene dro inn drøye 19 milliarder kroner i skatter fra kraftbransjen i 2019, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Tallene for 2020 og 2021 er ikke kjent, men skatteinntektene falt trolig i takt med kraftprisene i fjor, og vil trolig stige betraktelig i år.

Totalt fikk det offentlige inn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte fra kraftbransjen i 2019, ifølge tall fra Energi Norge. Av dette gikk over 50 milliarder til staten. Norske strømkunder betale i snitt 1,15 kroner kilowattimen for strøm i 2019, alt inkludert, ifølge SSB.

I 2021 har det vært store forskjeller i strømpris mellom sør og nord. Strømprisen i Sør-Norge ligger så langt an til å bli på rundt 1,36 kroner kilowattimen, inkludert selve kraftprisen, nettleie (Elvia) og avgifter. Da er påslag fra strømselskapet holdt utenom.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: