Enighet i budsjettforhandlingene: Øker skattene, gir feriepenger til permitterte og arbeidsledige

Etter å ha blitt kraftig presset, har regjeringspartiene og SV funnet en løsning som sikrer feriepenger for folk på dagpenger også i 2022. – Et godt budsjett er blitt bedre, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Publisert: Publisert:

SV har fått noen tydelige seire i budsjettavtalen, blant annet gjennom skatteendringene: Totalt øker skatter og avgifter med 2,1 milliarder kroner neste år - sammenlignet med regjeringens tilleggsbudsjett som kom tidligere i november.

Dette er blant punktene de tre partiene nå er enige om:

 • Formueskatten økes, med et høyere bunnfradrag enn i dag: Det innføres et nytt trinn i formuesskatten for store formuer. Det vil innebære at skattesatsen øker fra 0,85 til 1,10 prosent om man har formuer over 20 millioner kroner. Bunnfradraget økes til 1.700.000 kroner.
 • Innslagspunktene i trinnskatten senkes. Det betyr økt skatt for inntekter over 643 000 kroner.
 • Inntekter over to millioner kroner får en kraftig skatteskjerpelse, når det nå innføres et nytt trinn 5 i trinnskatten, med en sats på 17,4 prosent.
 • Det blir ikke noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022
 • Oljebransjen får kraftig økning i sin CO2-avgift
 • Det omstridte kuttet i brillestøtte for barn reverseres
 • Det legges opp til gratis halvdagsplass i SFO for førsteklassinger fra neste skoleår
 • Permitterte og arbeidsledige får rett til feriepenger, slik de fikk på grunn av pandemien året før.
 • Kuttet i elavgiften som regjeringen foreslo, blir stående.
 • Kuttet i friinntekten for uføretrygdede fjernes.
 • Kollektivtrafikken får en ekstrapakke på 500 millioner kroner.

De tre partiene skal finansiere tiltakene blant annet ved kutt i bevilgninger til statsforvalterne, kutt i petroleumsforskning, kutt i nordområdetiltak, samt at de vil skrote hele lærerspesialistordningen. Sistnevnte håper de å spare 75,4 millioner kroner på.

I tillegg håper budsjetterer de med over 100 millioner i inndekning ved «budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner» i alle statlige virksomheter.

– Dette er et et budsjett som viser at det er vanlige folks tur, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under pressekonferansen.

Han hevder at budsjettet er det «mest omfordelende og grønneste» som er lagt på mange år.

VG fikk bekreftet at partiene var enige om en budsjettavtale tidligere mandag, etter at NRK meldte om dette først. Enigheten ble presentert under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall klokken 17.

Budsjettenigheten ble presentert for alle de tre partigruppene på Stortinget klokken 16 mandag ettermiddag.

Flere klimatiltak

SV-leder Audun Lysbakken trekker frem at han mente at det forrige budsjettutkastet var verre for klimaet enn det som ble foreslått av Solberg-regjeringen.

Nå har imidlertid SV og regjeringen blitt enige om å innføre flere en rekke klimatiltak i budsjettet.

Blant annet blir det ikke gitt en ny konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022, og CO₂-avgiften vil økes kraftig med 28 prosent.

– Dette er en avtale som innfrir det so var et viktig krav for SV. At vi ikke bare skulle ha et budsjett som var lavere med utslippskutt, men et som er bedre, sier Lysbakken.

På den andre siden vil avgiftstrykket for å kjøre bil holde seg uendret eller bli lavere for omtrent 80 prosent av bileierne, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

– For en vanlig bilist i Norge vil ikke kostnadene gå opp, de vil være de samme som i år, sier han.

Utsatte fristen

Finanspolitikerne på Stortinget måtte i helgen koble inn partilederne for å få bedre framdrift i dragkampen om budsjettet. Dermed har ikke partienes finanspolitikere blitt enige på egen hånd.

– Her er det blitt jobbet på høytrykk både sent og tidlig for å få til en god avtale, sa Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

Samtalene startet mandag 15. november. De tre partiene hadde opprinnelig frist fredag forrige uke med å nå frem til en enighet om en budsjettavtale. Etter flere runder der særlig SV har vært misfornøyde med manglende fremdrift, ble fristen utsatt til torsdag denne uken. Da er det også finansdebatt i Stortinget.

Det har lekket lite ut fra forhandlingene. Det var derfor knyttet spenning til flere omstridte saksfelt:

 • Feriepenger for ledige og permitterte: Til tross for at en samlet venstreside har lovet dette, fant ikke Støre-regjeringen plass til dette i sitt tilleggsbudsjett for 2022.
 • CO2-avgift: SV mener Støres budsjett var dårligere for klimaet enn det Solberg-regjeringen leverte fra seg.
 • Skattenivå: SV har krevd en kraftigere omfordeling enn Støre-regjeringen la opp til, og vil blant annet skatte de rikeste hardere.

Opplysninger til VG: Feriepenger inne

Kilder bekrefter overfor VG at feriepenger til dem som har vært permittert og ledige under pandemien i år, er en del av forhandlingsløsningen mellom Ap/Sp-regjeringen og SV.

Tirsdag i forrige uke gikk LO-sjef Peggy Hessen Følsvik og lederne i LOs to største forbund kraftig ut i VG, mot statsminister Jonas Gahr Støre, og gjorde det klart at feriepengene må på plass. En helhetlig løsning er kostnadsberegnet til 1,6 milliarder kroner. VG er ikke kjent med om hele dette beløpet er med i budsjettavtalen.

I Stortingets vandrehall mandag bekrefter Støre at det langt på vei er funnet en løsning på dette spørsmålet, det settes av 1,2 milliarder kroner til dette i 2022.

Publisert: