Regelendring gir tusener i tap for deltidspermitterte

Uten varsel har regjeringen og Stortinget endret reglene for dagpenger slik at delvis permitterte taper mange tusen kroner.

– Arbeidstagerne sitter med svarteper etter at myndighetene endret regelverket, sier direktør Bernt Roger Eliassen og reisekonsulent Merethe Einarsen i BCD Travel.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– En løsning som sikrer alle permitterte full lønn i 18 dager, men som samtidig tar hensyn til permitteringsgrad og andre forhold, ville være nær umulig for NAV å håndtere, forklarer statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet.

I flommen av regelendringer for å dempe virkningene av koronakrisen fører «to midlertidige justeringer» i dagpengene til en uventet smell for delvis permitterte.

For halvt permitterte betyr de nye reglene at antall dager med full lønn i starten av en permitteringsperiode blir redusert fra 30 dager til 22 dager. Deretter er det likt for helt og delvis permitterte.

Reisekonsulent Merethe Einarsen ble sammen med halve staben i reisebyrået BCD Travel 50 prosent permittert fra 1. april.

Hverken hun eller arbeidsgiver visste da om regelendringen. Einarsen taper rundt 5000 kroner på endringen.

– Det gjør meg ganske forbannet og oppgitt. Når du allerede har lav lønn, utgjør det veldig mye av inntekten, sier Einarsen.

– Ansatte sitter med svarteper

Med koronaloven fungerer systemet slik:

  • Ved 100 prosent permittering dekker arbeidsgiver de 2 første dagene mens Nav dekker de neste 18 dagene med 100 prosent av lønnen opp til 6 G (600.000 kroner).
  • Ved 50 prosent permittering dekker arbeidsgiver 4 dager mens Nav dekker fortsatt bare de neste 18 dagene. I alt 22 dager.

Før koronaloven ble innført, dekket arbeidsgiver prosentvis flere dager ved prosentvis permittering, og antallet dager som ble dekket av Nav, økte også i takt med permitteringsgraden.

BCD Travel, et forretningsreisebyrå med 32 ansatte i Oslo, opplevde full stans i reisevirksomheten.

– Som en seriøs aktør ønsket vi å holde folk i arbeid. Valget sto mellom å permittere halve arbeidsstokken 100 prosent og så rullere dette eller å permittere hele staben 50 prosent, sier direktør Bernt Roger Eliassen i BCD.

BCD valgte etter kontakt med Nav å permittere hele staben 50 prosent fra 1. april.

– Hadde vi fått beskjed om regelendringen tidligere, så ville jeg permittert halve arbeidsstokken 100 prosent i april. Og så den andre halvparten av de ansatte i mai.

– Da ville alle fått to måneder med full lønn: en måned med full lønn fra BCD og en måned med full lønn fra Nav, sier Eliassen.

Han mener det er «urimelig å komme med disse nye reglene fem uker etter at arbeidsgivere fikk anledning til å permittere etter koronaloven».

– Det kom som en stor overraskelse. De ansatte blir sittende med svarteper og kommer i en vanskelig situasjon, sier han.

– Løsningen er ikke perfekt

Statssekretær Vegard Einan svarer at «dette var en ny ordning som var nødvendig å få på plass fordi arbeidsgivers lønnsplikt var blitt satt ned fra 15 til 2 dager.»

– Svært mange permitterte ville etter ordinære regler gått over på dagpenger tilsvarende 62 prosent lønn etter kun to dager. En del ville ikke hatt rett til dagpenger i det hele tatt.

– En løsning som sikrer alle permitterte full lønn i 18 dager, men som samtidig tar hensyn til permitteringsgrad og andre forhold, ville være nær umulig for Nav å håndtere. Løsningen som ble valgt, er universell. Den gjelder alle permitterte, også studenter som ellers ville stått uten inntekt, men løsningen er ikke perfekt, sier Einan.

Tre ventedager er fjernet

Eliassen understreker at endringen ikke har noen konsekvenser for ham som arbeidsgiver.

– Dette rammer bare ansatte som blir permittert mellom 40 og 100 prosent. Det kunne vært unngått med klare retningslinjer fra Nav fra starten av, sier han.

Einan viser til flere grep for å sikre at alle på dagpenger får bedre betingelser enn før koronapandemien:

Tre ventedager før man får dagpenger, er kuttet, man får utbetalt 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G, og minstekrav for å ha rett på dagpenger er redusert.

– Nav skal gjøre sitt beste for å opplyse om regelendringene slik at alle som er berørt, til enhver tid vet hvilke regler som gjelder, sier han.

Publisert