Ekspert om kontantstøtten: – Ganske umulig oppgave å avgjøre om omsetningsfall skyldes virus

Flere aktører som har omsetningsfall knyttet til andre ting enn corona, har fått krisestøtte fra staten. Ekspertene er enige om at det er svært utfordrende for Skatteetaten å finne ut om omsetningen har svekket seg som følge av corona eller ikke.

Skattedirektør Hans Christian Holte (bak) og finansminister Jan Tore Sanner (H) har introdusert norsk næringsliv for kontantstøtteordningen som så langt har delt ut over 700 millioner kroner.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Målet med statens kontantstøtteordning har vært å gjøre den bred så den favner flest mulig. Til tross for at det blir gjort noe automatisk og manuell kontroll i forkant, vil den utstrakte kontrollen først skje i etterkant.

Så langt har E24 omtalt to restauranter som skulle ha stengt i hele eller deler av mars måned som følge av oppussing, som har fått kontantstøtte knyttet til omsetningsfall som følge av coronakrisen.

Skatteadvokat og manager i KPMG, Ørjan Ravna Rørmoen, bistår i disse dager mange selskaper med spørsmål om kontantstøtten. Han sier det er flere usikkerhetsmomenter med regelverket som gjør det utfordrende for mange å søke.

– Uklarheter ved regelverket kombinert med offentliggjøring av virksomheter som mottar støtte, kan gi uheldige utslag. Virksomheter som etter beste evne forsøker å tolke regelverket kan da bli beskyldt for å misbruke ordningen, sier Rørmoen.

Han mener dette i ytterste konsekvens kan lede til at virksomheter som kvalifiserer for ordningen unnlater å søke kompensasjon eller tar for konservative valg og på denne måten mottar mindre støtte enn de er berettiget til.

Les også

Stengte for oppussing – fikk 355.720 kroner i kontantstøtte

Umulig å kontrollere

KPMG-advokaten sier blant annet at konserner har mange spørsmål knyttet til om de skal søke med enkeltselskaper eller samlet som konsern, som kan bety ulik utbetaling av støtte.

Det kan være mange årsaker til at et selskap har fall i omsetning, og det kan også være utfordrende også for selskapet selv å vite om inntektene daler på grunn av corona eller av andre grunner.

– Det virker som ordningen slik den er nå, gjør det vanskelig for Skatteetaten å kontrollere at folks omsetningstap er knyttet til corona?

– Ja, i de fleste tilfeller vil det også være umulig. Én ting er at formålet med loven er å gi støtte til foretak som er rammet av coronavirus, men det er en ganske umulig oppgave å avgjøre om omsetningsfall skyldes virus eller noe annet, for eksempel oljeprisfall, sier Rørmoen.

Når det er sagt, gjør Skatteetaten kontroll av alle bedrifter som mottar støtte opp mot en rekke offentlige registre, og det er videre satt av 70 millioner kroner til at etatens kontroll i etterkant.

Rørmoen i KPMG får støtte av kollegaene i Deloitte som også jobber med å rådgi kundene sine om kontantstøtten.

– Det er masse tvilsspørsmål rundt denne ordningen, og det er uheldig om Skatteetaten får en dommerrolle. Nå spilles det inn mange uklare forhold til Finansdepartementet, så forhåpentligvis blir mye løst fremover, sier skatteadvokat og leder for Deloittes advokatfirma i Norge, Rolf Saastad.

Både KPMG-advokaten og Deloitte-partneren berømmer Finansdepartementet for hva de har fått til på kort tid, til tross for manglene.

KONTANTSTØTTE-EKSPERT: Skatteadvokat Ørjan Ravna Rørmoen i KPMG mener det er svært utfordrende, nær umulig, for Skatteetaten å være sikker på at bedriftene som melder inn omsetningstap, kan knytte dette til coronaviruset.
Les også

Südøst fikk en halv million i kontantstøtte – hadde planlagt oppussing i månedsvis

Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalister på e-post sofie.amalie.fraser@e24.no og sindre.hopland@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4741381407

Deloitte: Kan få kontantstøtte uavhengig av corona-fall

Det som har blitt klart siden kontantstøtten ble introdusert i april, er at loven og forskriften tolkes veldig ulikt.

Det er Finansdepartementet som har utformet loven, og både Deloitte og KPMG mener det ikke nødvendigvis er slik at Skatteetatens tolkning er den riktige.

Deloitte-topp Saastad går så langt som så å si at slik han tolker forskriften, kan man få berettiget støtte selv uten at omsetningsfallet knyttes til viruset.

– Når det gjelder forskriften så er jeg veldig usikker på omsetningsfallet må skyldes corona, jeg tar ikke for gitt at omsetningsfallet er nødt til å skyldes viruset, sier han og legger til:

– Omsetningsbegrepet er krevende for mange. Veldig mye går på hvilke kostnader som skal inngå i søknaden. Om du driver butikk er det ganske rett frem, men for større komplekse virksomheter finnes det mange spørsmål om hva som skal inkluderes.

Utenlandske selskaper kviser seg for negativ PR

Per søndag 10. mai er 19.082 søknader om kontantstøtte godkjent av Skatteetaten.

Regjeringen har selv anslått at opp til 100.000 selskaper kan komme til å søke, men Rørmoen forklarer at det er spesielt et type selskap som ikke er komfortable med at kontantstøttesummen og annen data gjøres offentlig av Skatteetaten.

– Mange konserner med forgreininger utenfor Norge vurderer å la være å søke om støtte fordi man ikke liker offentliggjøringen, sier han.

– Hva er det man frykter med offentliggjøringen?

– Informasjonen som publiseres inneholder informasjon som kan være sensitiv fra et konkurranseperspektiv. Selskaper som mottar støtte må etter vårt syn også forvente oppmerksomhet fra mediene dersom det for eksempel deles ut utbytte eller lederlønninger økes i tiden som kommer.

Også Saastad i Deloitte sier de har opplever samme problemstilling med utenlandske selskaper.

– Det er en betydelig omdømmerisiko her, sier han.

– Skatteetaten har ingen dommerrolle

Skatteeaten har blitt forelagt uttalelsene fra KPMG og Deloitte, og svarer følgende på at det kan være vanskelig å kontrollere at omsetningstap er knyttet til corona, og ikke andre årsaker, som oljeprisfall:

– Formålet med loven er at tilskudd skal gis til foretak som har stort omsetningsfall som følge av coronaviruset. Dette innebærer at foretak som har et omsetningsfall som helt klart ikke skyldes coronaviruset, ikke vil omfattes av ordningen. Eksempel på dette er foretak som har allerede hadde planlagt stenging i perioden for ombygging eller oppussing av lokalene, sier Hanne Kjørholt, seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten.

Hun svarer videre på utspillet fra Saastad om at det er uheldig at Skatteeateten kan få en dommerrolle i vurderingen av hvem som får støtte.

– Skatteetaten har ingen dommerrolle, men forvalter ordningen på samme måte som andre ordninger etaten har ansvaret for. Vedtak kan påklages og i ytterste konsekvens prøves for domstolen.

Sjekk hvilke selskaper som har fått kontantstøtte i E24s oversikt som oppdateres daglig:

Publisert: