Gransket seg selv etter millionoverføringer fra kvinne i 90-årene – fortsatte faktureringen

– Klientforholdet var av en slik karakter at vi så det som nødvendig å gjøre en grundig gjennomgang, sier Sindre Aaserød, managing partner i Hammervoll Pind.

24. juni ble klientforholdet til kvinnen i 90-årene behandlet i firmaets arbeidsutvalg.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I «Millionfullmaktene» fortalte E24 mandag om advokat John Hammervoll som siden 2016 har overført rundt 6,8 millioner kroner til eget advokatfirma og en tidligere eiendomsmegler, ved hjelp av fullmakter.

Pengene kom fra en kvinne i 90-årene. Da Hammervoll påtok seg et oppdrag for kvinnen 11. november 2016, skulle jobben bestå av «generell juridisk bistand», ifølge en avtale E24 har sett.

Like etter ble det også signert en vedvarende fremtidsfullmakt, som ga advokaten tilgang til kvinnens konto, slik at han kunne betale utgifter og sørge for hennes personlige og økonomiske interesser.

Les hele svaret fra Hammervolls advokat her.

Internkontrollen reagerte

To og et halvt år senere, våren 2019, reagerte internkontrollen i Hammervoll Pind. Da kvinnen hadde betalt 3.302.520 kroner til firmaet.

En redegjørelse E24 har fått av styreleder Anders Pind viser at håndteringen av klientforholdet skulle granskes.

– Behandlingen kom etter initiativ fra vår administrative internkontroll, via meg. John Hammervoll deltok og redegjorde for klientforholdet, men hadde ingen beslutningsmyndighet i denne saken, sier managing partner Sindre Aaserød til E24.

Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalister på e-post sofie.amalie.fraser@e24.no og jonas@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4741381407.

Styreleder og partner i Hammervoll Pind, Anders Pind, i advokatfirmaets kontorer i Oslo.

Påskeplanlegging og kunstkjøp

Politiet har nå siktet advokat John Hammervoll for grov økonomisk utroskap i forbindelse med klientforholdet til kvinnen i 90-årene.

Han nekter straffskyld, ifølge forsvarer Anders Brosveet.

– Hammervoll fikk disposisjonsrett til kontoen som fullmektig – i praksis en slags forretningsfører – for kvinnen, og belastet kontoen i samsvar med instrukser fra kvinnen, til å betale regninger for varer og tjenester kvinnen hadde bestilt, sier Brosveet til E24.

I forrige uke avgjorde Oslo tingrett at det var skjellig grunn til mistanke mot advokaten. Avgjørelsen er anket.

Ifølge rettens kjennelse har Hammervoll og tidligere eiendomsmegler Odd Kalsnes fakturert kvinnen for tjenester av både juridisk og ikke-juridisk karakter. Hun har blant annet betalt for selskapsforberedelser, påskeplanlegging, kjøp av kunst og korrespondanse med apotek og håndverkere. I tillegg hun fått juridisk bistand i problemstillinger knyttet til eiendom.

Tingrettsdommer Steinar Backe bemerket at «advokatoppdraget Hammervoll inngikk med fornærmede i 2016 fremstår i seg selv noe eiendommelig».

– Vi tar saken svært alvorlig, men stiller oss undrende til kjennelsen, sier managing partner Aaserød.

Kalsnes er siktet for medvirkning til grov økonomisk utroskap. Også han avviser å ha gjort noe galt.

– Det som fremkommer av siktelsen er for min del direkte feil, og torsdag forrige uke dokumenterte jeg dette via e-mailer og legeerklæringer overfor politiet i et avhør, et avhør jeg selv måtte be om, sier han til E24.

Les også

Et svart hull i et gjennomregulert samfunn

Gransket seg selv

Etter at internkontrollen i advokatfirmaet reagerte, ble klientforholdet med kvinnen i 90-årene løftet til selskapets arbeidsutvalg.

Partnere som også sitter i styret i Hammervoll Pind utgjør arbeidsutvalget, ifølge redegjørelsen E24 har fått tilgang til. Utvalget behandler etiske spørsmål og eventuelle interessekonflikter som oppstår i advokatenes arbeid.

Bakgrunnen var størrelsen på utbetalingene som advokat John Hammervoll kunne gjøre fra kvinnens konto til advokatfirmaet.

– Arbeidsutvalget var derfor opptatt av at det ikke skulle være grunnlag for kritikk med hensyn til hvordan Hammervoll Pind utførte sitt oppdrag for kvinnen, står det redegjørelsen E24 har fått.

Fra juni til oktober i fjor avholdt arbeidsutvalget fire møter om klientforholdet. Konsekvensen var flere nye regler for håndteringen av kvinnen i 90-årene.

Det skulle hentes inn en ny legevurdering av kvinnen, firmaet skulle vurdere om økonomien skulle settes ut til regnskapsfører og tjenester som ikke var av juridisk karakter skulle skje til lavere timesatser. Kvinnen signerte ny oppdragsbekreftelse med firmaet 19. desember 2019.

– Grunnpremisset for at arbeidsutvalget vurderte å fortsette klientforholdet i etterkant av utvalgets interne kontroll, bygget på at klienten var samtykkekompetent. Dette ble bekreftet gjennom en legeerklæring tilsendt oss sent i august 2019. For oss var det avgjørende å få bekreftet at klienten forstod, og uttrykkelig ønsket, oppdragets omfang og karakter, sier Aaserød.

På kontoret til advokatfirmaet Hammervoll Pind i Oslo sitter styreleder Anders Pind. Managing partner Sindre Aaserød er med på videolink fra Bergen.

Fortsatte fakturering

Etter det første møtet i arbeidsutvalget i juni 2019, og frem til 29. januar i år, gikk det 16 overføringer fra kvinnens konto til advokatfirmaet på totalt 1.215.530 kroner, viser E24s gjennomgang av kontoutskrifter.

– Tiltakene vi foretok oss i etterkant av arbeidsutvalgets behandling i 2019 mener vi var tilstrekkelige, men det finnes alltid rom for forbedring, sier managing partner Aaserød.

Ifølge Aaserød vurderte Hammervoll Pind å avslutte oppdraget for kvinnen i 90-årene, uten at det ble gjort. Tiltakene som ble gjort, ble vurdert til å være tilstrekkelige.

– Arbeidsutvalget strakk seg lenger i denne saken enn det som er normalt i advokatbransjen rundt klientforhold. Dette fordi klientforholdet var av en slik karakter at vi så det som nødvendig å gjøre en grundig gjennomgang. Det ble fattet vedtak som viser seg i senere tid ikke ble fullt ut etterfulgt. Arbeidsutvalget erkjenner at vi må bli mer påpasselige med å påse at de beslutninger som fattes etterleves. Vi er i en prosess for å avklare hvordan vi bedre kan sikre dette, sier Aaserød.

Les også

DNB ønsker endring i regelverk for å hjelpe de svakeste

Viser til alzheimerdiagnose

17. juni avsa Oslo tingrett kjennelsen som slo fast at politiet får fortsette politietterforskningen av John Hammervoll og håndteringen av klientforholdet.

Retten viste til at kvinnen skal ha blitt diagnostisert med Alzheimer og langtkommen kognitiv svikt i månedene før hun signerte det første oppdraget med advokaten i 2016.

Hammervoll sier, ifølge kjennelsen, at han ikke har vært kjent med dette. Det har heller ikke Hammervoll Pind vært.

– I kraft av kjennelsen har vi nå blitt gjort oppmerksomme på en tidligere legeerklæring fra 2016 som legger til grunn at klienten allerede da ble diagnostisert med demens. Det sier seg selv at vår saksbehandling hadde vært helt annerledes om denne informasjonen hadde blitt gjort kjent for oss, sier Aaserød.

Ifølge forsvarer Anders Brosveet har Hammervoll tatt permisjon fra advokatfirmaet og levert inn advokatbevillingen «inntil saken er rettslig avklart».

Advokat Anders Brosveet (til venstre) er advokat John Hammervolls forsvarer. Bildet er tatt i forbindelse med en rettssak i 2019.

Brosveet er tydelig på at politiet ikke har noen sak. Ifølge ham er spørsmålet i saken om kvinnen var i stand til å gyldig bestille advokattjenestene hun betalte for.

– I lys av legeuttalelsene om hennes samtykkekompetanse, og at bestillingene var i samsvar med det som helt siden før hun engasjerte Hammervoll hadde vært hennes klart uttalte ønske: å kunne bli boende hjemme så lenge hun levde, koste hva det koste ville, samt å sikre seg mot at «lykkejegere» skulle komme i posisjon som arvinger, er det ingen omstendigheter som tilsier at bestillingene henne skal kunne anses ugyldig etter avtalerettens regler om ugyldighet.

– Da er det heller ingen teoretisk mulighet for at politiets anklage kan føre frem, all den tid privatrettslig ugyldighet er en nødvendig forutsetning at det skal kunne være uberettiget å betale regningene for tjenestene.

Merknad: En ansatt i Verdens Gang, som er majoritetseier i E24, er tilknyttet kretsen rundt kvinnen i 90-årene som omtales i denne saken.

Publisert: