78 selskaper har gått konkurs tross mottatt kontantstøtte

31,1 millioner kontantstøttekroner har gått til selskaper som senere har gått dukken.

Hotellkonsernet Maribel, som blant annet eide First Hotel Grims Grenka i Oslo, gikk konkurs i sommer etter å ha hentet over 21 millioner kroner i kontantstøtte.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Særlig én konkurs gjør at beløpet overstiger 30 millioner kroner: Hotellkonsernet Maribel med tilhørende selskaper hadde mottatt rundt 21,4 millioner i kontantstøttekroner da det gikk konkurs i sommer.

Konferansehotellet X Meeting Point fikk alene 8,6 millioner kroner.

Så langt i år har i overkant av 1.600 selskaper gått konkurs i Norge. Det er rundt 564 færre enn til samme tid i fjor, til tross for at deler av norsk næringsliv sliter tungt med følgene av viruskrisen.

Økonomiprofessor ved BI, Gisle James Natvik, har vært en av dem som har kommet med kritikk av kontantstøtten i dagens form, og blir ikke mindre overbevist av tallene E24 legger frem.

– Jeg synes det er litt sjokkerende hvis man viderefører kontantstøtten nøyaktig slik som den er utformet i dag, sier han.

– Det er jo grunn til å være bekymret når man ser at konkursraten er så mye lavere enn i fjor. Jeg er langt fra skråsikker, men det er jo en risiko for at selskaper holdes kunstig i live av kontantstøtten og andre statlige støtteordninger, og at kreditorer utsetter å slå selskaper konkurs i håp om at man kan melke ut kontantstøtte fra skattebetalerne først, sier Natvik.

Varer foreløpig ut august

Frem til nå har 0,36 prosent av selskapene som har fått kontantstøtte gått konkurs. Summene som har gått til disse selskapene, tilsvarer 0,6 prosent av det totale beløpet på over 4,6 milliarder kroner som hittil er utbetalt.

August er siste måneden selskapet kan få dekkes sine faste utgifter ved hjelp av statens kontantstøtten, såfremt ikke regjeringen utvider ordningen.

– Vi viderefører ordningen ut august måned, så er planen at den skal avvikles. Det er fortsatt mange bedrifter som er i en usikker situasjon, særlig i den norske reiselivsnæringen, sa Erna Solberg på Politisk kvarter på NRK i mai.

Flere økonomer, jurister og næringslivsledere har uttalt at man må forvente et konkursras i enkelte bransjer, men dette har uteblitt.

Professor og økonom, Steinar Holden, ledet Holden utvalget som i vår vurderte de samfunnsøkonomiske effektene av tiltak for å begrense coronasmitte.

Økonom og professor ved UiO, Steinar Holden, har allerede kommet med sterk kritikk av kontantstøtteordningen gjennom Holdenutvalget.

Han mener fremdeles at ordningen gir selskaper feil incentiver ved at bedrifter får mer støtte desto større fall man har i omsetningen og kan igjen føre til at selskaper permitterer ansatte, som i disse dager er «billig» gjennom den gunstige permitteringsordningen.

Holden er likevel usikker på om hvor mye av skylden kontantstøtten skal få for få konkurser.

– Det er nok ikke bare kontantstøtten som gjør at konkursraten er lav, det kan både handle om utsettelser av skatter og avgifter, samt at noen kreditorer kan være mer fleksible på grunn av coronasituasjonen, sier professoren.

På spørsmål om han mener kontantstøtten bør få leve lenger enn august, er Holden usikker:

– Det er en vanskelig avveining om man skal videreføre kontantstøtten eller ikke, for det er jo en fornuftig ordning for å forhindre at sunne bedrifter går konkurs på grunn av et midlertidig inntektsfall.

I disse bransjene er det flest konkurser

Byggebransjen har klart seg bedre

På oversikten over hvilke bransjer som har hatt fleste konkurser, trekker restauranter og kafeer opp.

Så langt har i overkant av 160 restauranter og kafeer gått konkurs siden krisen startet. Dermed er bransjen én av få som opplever langt større konkursrate enn i fjor.

Bygge- og anleggsbransjen, som ofte topper konkursstatistikken, har derimot klart seg langt bedre og har bare halvparten så mange konkurser som i fjor.

Samme trend ser vi for varehandelen, som også har hatt mange større konkurser de siste årene, der bransjen har hatt færre konkurser under coronakrisen enn samme tid i fjor.

Disse selskapene har mottatt kontantstøtte og deretter gått konkurs
Publisert: