Frykter for nettpasientene

Datatilsynet er bekymret for sikkerheten til pasientopplysninger i nettbaserte helsetjenester.