Her er de rikeste i Luster

Det er ikke mange kroner som skiller de to rikeste i Luster kommune, men foreløpig er Johannes P. Hillestad (56) rikest i Luster.