Karakter til offentleg nett-info

I festtalar snakkar dei varmt om internett og ny teknologi. Men kor flinke er eigenteg stat, kommunar og andre offentlege instansar på internett?