Det var 2.498.900 menn og 2.487.000 kvinner registrert bosatte i Norge ved årsskiftet, ifølge nye befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå, SSB.

Det er en kraftig økning fra forrige årsskifte, da mannsoverskuddet bare var på 1.400. Kjønnsfordelingen i befolkningen har endret seg klart fra vi passerte fire millioner innbyggere i 1975. Da var det et kvinneoverskudd på vel 25.000, eller over 1 prosent.

Ved årsskiftet var det registrert 4.985.900 bosatte i Norge. Det manglet da bare 14.000 mennesker på å passere fem millioner. Byrået har tidligere beregnet at Norge trolig runder fem millioner innbyggere mandag 19. mars.

Befolkningsveksten i 2011 var på 65.500 personer, den høyeste noen gang. Vi må tilbake til 1920 for å finne en større vekst i prosent.

Innvandringsoverskudd sto for over 70 prosent av veksten. (©NTB)