Gruven rapporterer om et underskudd etter skatt på 181 millioner dollar. Dollarkursen endret seg kraftig gjennom året, men legger man snittet for 2014 til grunn, gir det 1,14 milliarder norske kroner, skriver iFinnmark.

Omsetningen i fjor var på 182 millioner dollar (1,15 milliarder kroner). Med andre ord tapte gruven to kroner for hver krone de tjente i fjor.

Driftsresultatet ble på minus 22,6 millioner kroner med snittkurs.

Gruva har tapt på at prisen på jernmalm halverte seg i verdensmarkedet i 2014. Og en avtale om fast vekslingskurs inngått tidlig på året kostet selskapet 33 millioner dollar.

— Markedsforholdene gjennom året var ekstremt ustabile, med et overskudd av jernmalm i markedet som utviklet seg dramatisk i andre halvår, skriver styreleder Peter Bilbe i Northern Iron Limited i årsrapporten for 2014, som ble lagt fram onsdag.

Sydvaranger Gruve er et datterselskap av Northern Iron Limited.

For å holde tritt med det fallende markedet økte Gruva produksjonen med nær 20 prosent, noe som ga salgsrekord for året.