Ukontrollerte utslepp av miljøgifter frå Statoil Mongstad