Statoil tildelte i går kontrakter for sine syv baser i Norge. Det er første gang tjenestene ved alle syv baser i Norge satt ut på anbud samtidig. NorSea Group AS fikk i går en basekontrakt for å støtte Statoils aktivitet på norsk sokkel. Kontrakten har en verdi på omtrent 5 milliarder kroner over en tiårsperiode. Kontrakten skulle opprinnelig utdeles i desember, men ble utsatt til januar.

Kontrakten vil bli utført av deleide Coast Center Base (CCB) og NorSea Groups øvrige datterselskaper, og dermed overtar CCB all forsyningsaktivitet på Mongstad fra 1. juli.

— Kontraktene innebærer et langsiktig samarbeid med leverandørene som er valgt, og de vil gi store besparelser i Statoils logistikkvirksomhet. Logistikkvirksomheten utgjør ca. 10 prosent av driftskostnadene for en installasjon, og effektivisering av basedriften er vesentlig for å forlenge levetiden til feltene vi opererer, sier Astrid Sørensen, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil.

Nedbemanning på Ågotnes

— Vi ser på det som en enorm tillitserklæring fra Statoil at de ønsker å gi oss en så stor oppgave. Det er med stor respekt og ærbødighet vi tar på oss dette oppdraget, og vi er veldig glade for at Statoil nå ønsker å utvide samarbeidet, sier Kurt Andreassen, administrerende direktør i CBB.

I fjor varslet Statoil at de flytter all forsyningsaktivitet til feltene i Nordsjøen fra Ågotnes og Florø, og samler dem på Mongstad. Som en konsekvens av dette har CCB på Ågotnes gjennomgått en kraftig nedbemanning hvor omtrent 100 årsverk ble kuttet.

— Vi oppnår omtrent vi det vi mister når vi flytter forsyningen, men det vil være mer volum på Mongstad enn det vi mister, sierAndreassen.

Permitterte før jul

Mens det jubles i CCB, er Mongstadbase, som i dag står for terminaltjenestene på Mongstad, den store taperen.

Like før jul permitterte Mongstadbase 30 fast ansatte grunnet Statoils flytting av deler aktiviteten til Dusavika.

— Vi merker også effekten av dårligere tider i oljebransjen og har den siste tiden opplevd en generell nedgang i aktiviteten ved basen, sa Ragnhild Langøy til BT for en uke siden.

- Skuffet

Nå kan konsekvensene for Mongstadbase bli enda større. Etter det BT erfarer kan det bety at hundre årsverk må kuttes.

— Vi er selvfølgelig skuffet, men må se fremover og etablere et samarbeid med den nye aktøren. Det viktigste i første omgang er å få en avklaring i forhold til de ansatte, sier daglig leder på Mongstadbase, Ragnhild Langøy i en pressemelding.

Helt siden Statoil startet prosessen med ny basestruktur, har Mongstadbase hatt løpende og tett dialog med Mongstadkommunene Austrheim og Lindås. Denne dialogen ønsker både Langøy og ordførerne i Austrheim og Lindås å invitere den nye aktøren til å delta i.

— Jeg er glad for at NorSea allerede har gått ut og sagt at de ønsker ett godt samarbeid med de lokale aktørene på basene de nå overtar. Jeg forventer at dette innebærer gode løsninger for de ansatte på Mongstadbase, som selvsagt vil kjenne på usikkerheten nå, sier ordfører i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes og legger til:

— Samtidig er det viktig å understreke at aktiviteten på Mongstad skal vokse, og at dette gir mange muligheter for næringsliv og arbeidstakere i hele regionen, sier ordføreren.

CCB vil nå starte arbeidet med å gå i dialog med Mongstadbase for å sikre en god overlevering.

Han utelukker ikke at de som eventuelt mister jobbene sine på Mongstadbase kan få ny jobb i CCB.

— Dette er noe et det vi håper å få en avklaring på i tiden fremover, sier han.