- Regelverket må balansere to behov: Samfunnets behov for effektiv utnyttelse av arbeidskraft og arbeidsgiverens mulighet til å kunne fri seg fra lønnsforpliktelsene ved uforut­sett mangel på arbeid. Slik vi vurderer dagens arbeidsmarked har vi denne balansen, skriver statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (Frp) i Arbeids— og sosial­departementet i en e-post til Bergens Tidende.

Han viser til at man i Norge har en tradisjon for å endre permitteringsreglene i takt med den gjeldende arbeidsmarkedssituasjon. Han legger likevel til at de følger utviklingen både på arbeidsmarkedet og i industrien nøye, for å kunne ta grep hvis de mener det blir nødvendig.

- Vi er opptatt av å lytte til signalene som kommer fra nærings­livet.

Og signalene er foreløpig tydelige: Både NHO og LO har varslet at de vil jobbe sammen for å få til en endring av regelverket allerede i revidert statsbudsjett til våren.

- Hvis man ikke gjør noe med regelverket, vil det gi flere midler­tidig ansatte. Det er ikke slik vi ønsker norsk arbeidsliv, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Hun er redd at bedrifter med marginale fortjenester ikke har noen valg med det nye regelverket.

- Jeg tror at norske bedriftseiere vil beholde arbeidstakerne, men blir presset til å si opp. Bedriftene spekulerer nok ikke i dette, sier hun.