Mener Nordic Securities ga investeringsråd basert på «magefølelse og gjetning»

I anmeldelsen av Nordic Securities beskriver Finanstilsynet det de mener er grov misbruk av kundenes tillit.

Publisert Publisert

NORDIC SECURITIES-GRÜNDERE: Erik Egenæs og Endre Tangenes (til h.) startet Nordic Securities i 2009. Foto: Vegar Valde

 • Eivind Fondenes
iconDenne artikkelen er over to år gammel

«Langt grovere enn i tidligere tilbakekallelsessaker hvor det er avdekket brudd på god forretningsskikk».

Slik beskriver Finanstilsynet aktivitetene i meglerhuset Nordic Securities i anmeldelsen av selskapet, som var bakgrunnen for at Økokrim gikk til aksjon mot selskapet i forrige uke.

BT har fått innsyn i anmeldelsen, hvor det hevdes at selskapet har misbrukt kundenes tillit ved blant annet å gi «svakt funderte investeringsråd basert på magefølelse og løse gjetninger», og at de har «satt sine egne og gründernes interesser i å maksimere inntekter foran kundenes interesser».

Finanstilsynet mener Nordic Securities har bedrevet grove og systematiske brudd på verdipapirhandellovens bestemmelser om god forretningsskikk.

Økokrim har tatt ut flere siktelser i saken, men ønsker ikke å si hvor mange personer som er siktet, eller hvilke roller de har i selskapet.

Mandag fortalte førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim at siktelsene omhandler økonomisk kriminalitet.

Les også

Økokrim til aksjon mot meglerhuset Nordic Securities – flere personer siktet

Dårlige investeringsråd

I januar i fjor fratok Finanstilsynet Nordic Securities sin konsesjon for å yte investeringstjenester. Det er forholdene som kom frem den gangen som er grunnlaget for anmeldelsen av selskapet.

Bakgrunnen for inndragelsen var et tilsyn i selskapet i desember 2015. Finanstilsynet konkluderte med at det ble begått brudd på god forretningsskikk på to områder:

 • Investeringsrådgivning knyttet til kjøp av såkalte CFD-kontrakter (finansielle produkter hvor man spekulerer i verdiendring i for eksempel aksjer eller råvarer) og børsnoterte aksjer i 2014 og 2015.
 • Selskapets rolle i omsetning av aksjer utstedt av morselskapet The Nordic Group AS i 2014, 2015 og første halvår av 2016.

I forbindelse med tilsynet gikk Finanstilsynet gjennom en rekke kontobevegelser og transaksjonslogger, samt kontakt mellom meglere og kunder.

De kom frem til at de fleste av kundene hadde tapt store beløp på investeringene og betalt høye omkostninger for transaksjonene som ble gjort.

– Uriktige opplysninger

Rådene meglerne har gitt kundene får det glatte lag av Finanstilsynet. I anmeldelsen beskrives det en praksis hvor meglerne har vært svært aktive overfor kundene, og har vært «pådrivere for kundens kortsiktige handel».

 • Finanstilsynet hevder meglerne ofte har kontaktet kunder flere ganger daglig, og at det har blitt gitt råd «basert på magefølelse og gjetning».
 • Rådene som har blitt gitt har vært inkonsekvente. Blant annet skal kunder ha fått råd om investeringer som bør holdes over en lengre periode, for deretter å bli anbefalt å selge kort tid etter.

«Det ser ut til at foretaket utelukkende har vurdert sine egne interesser i å etablere og opprettholde kundenes overdrevne verdipapirhandel, og derved maksimere sine egne inntekter», står det i anmeldelsen.

RANSAKET: Økokrim gikk til aksjon mot selskapets lokaler i Oslo og Bergen. Nordic Securities holder til på Bryggen. Foto: Ørjan Deisz

– Kjenner seg ikke igjen

Nordic Securities klaget på vedtaket om inndragelse av konsesjonen i fjor, men klagen ble avvist av Finanstilsynet. Klagen ble deretter vurdert av Finansdepartementet, men også her ble klagen avvist.

Selskapet mente da at beregningene til Finanstilsynet var feil, og at kundenes tap ikke skyldtes hyppig handel og høye omkostninger, men andre årsaker, blant annet at flere kunder handlet på egen hånd.

Advokatfirmaet Elden representerer Nordic Securities.

– Så vidt vi kan se er anmeldelsen basert på det tidligere tilsynet foretatt av Finanstilsynet. Slik sett kjenner ikke våre klienter seg igjen i beskrivelsene, sier advokat Arnt Angell.

Han sier at klientene er av samme oppfatning som de var da de klaget på vedtaket fra Finanstilsynet i fjor.

– Og jeg vil understreke at siktelsene gjelder brudd på god forretningsskikk. Det dreier seg ikke om noen form for innsidehandel eller markedsmanipulasjon, sier Angell.

– Åpenbar interessekonflikt

Det andre punktet hvor Finanstilsynet mener det er begått brudd på god forretningsskikk, er i forbindelse med salg av aksjer i morselskapet The Nordic Group AS.

De to gründerne som startet Nordic Securities og The Nordic Group, Erik Egenæs og Endre Tangenes, nevnes spesielt i denne delen av anmeldelsen.

«Gründerne har hatt en langvarig formell og reell innflytelse på foretakets virksomhet, og foretaket synes å ha latt seg bruke av gründerne i deres salg av egne TNG-aksjer», står det i anmeldelsen.

Finanstilsynet mener Nordic Securities har vært aktiv bidragsyter i arbeidet med å skaffe egenkapital til The Nordic Group, ved å selge aksjer i morselskapet til kundene sine.

«Finanstilsynet har ikke tidligere kommet over verdipapirforetak som har deltatt i salg av unoterte aksjer i egen eller tilknyttede selskapers virksomhet i den målestokk det her er snakk om», heter det videre i anmeldelsen.

De hevder selskapet har hatt manglende intern kontroll med disse salgene, og at de i tillegg har innført insentivordninger for meglerne, ved å gi dem provisjon på 10 prosent for salg av aksjer.

«Dette har forsterket en åpenbar interessekonflikt», skriver de.

Ransakelser i Oslo og Bergen

Økokrim ransaket selskapets lokaler i Bergen og Oslo i forrige uke. I tillegg har de gjennomført avhør av flere personer som er tilknyttet selskapet.

Årsaken til at de først gikk til aksjon i forrige uke, etter å ha mottatt anmeldelsen i begynnelsen av april i fjor, er todelt.

– For det første ventet vi til klagen på vedtaket om inndragning av konsesjon skulle behandles ferdig i Finansdepartementet. Deretter har det handlet om kapasitet hos Økokrim. Selve etterforskningen har med andre ord ikke pågått så lenge, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.

BT har forsøkt å få kontakt med gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes, men har ikke fått svar.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Nordic får ikke drive videre

 2. Føler seg lurt av Nordic Securities

 3. Omstridt Nordic-gründer trygga investorar med svenskehandel

 4. Finansselskap i unåde med tap på 300 millioner

 1. Økokrim
 2. Nordic Securities
 3. Finanstilsynet
 4. The Nordic Group