Venter nytt rentehopp: – Man vil se økt arbeidsledighet

Mens det er bred forventning om at Norges Bank hever renten dobbelt så mye som vanlig på torsdag, spriker synet på hvor høy toppen kan bli.

SPENT PÅ TOPPEN: Makroanalytiker Marlene Granerud i Swedbank er aller mest spent på hvor høy Norges Bank tror rentetoppen blir før renten må kuttes igjen.
Publisert: Publisert:

Norges Bank vil trolig heve renten med 0,5 prosentpoeng for tredje gang på rad på torsdagens rentemøte, ifølge alle de 16 økonomene i en Bloomberg-undersøkelse.

Det vil i så fall løfte styringsrenten fra 1,75 prosent til 2,25 prosent, som er det høyeste siden 2011.

Makroøkonom Marlene Granerud i Swedbank tror også at Norges Bank går for en såkalt dobbeltheving igjen. Normalt endrer sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng om gangen.

– Vi skal ikke helt avskrive at renten heves mer. Vi ser større sannsynlighet for 0,75 enn for 0,25, selv om begge er ytterligheter, sier hun.

Les også

SSB-ledere beskylder Norges Bank for ensidighet

Inflasjon langt over målet

Årsaken til den unormalt raske renteoppgangen er den høye inflasjoneninflasjonenTotal prisvekst målt ved SSBs konsumprisindeks (KPI). I august steg kjerneinflasjonenkjerneinflasjonenPrisvekst utenom strøm og avgiftsendringer til rekordhøye 4,7 prosent. Det er denne Norges Bank styrer rentesettingen etter. Målet er på to prosent over tid.

Det betyr at renten må settes opp når inflasjonen er for høy. Det har en innstrammende effekt på forbruk og økonomisk aktivitet, og bremser prisveksten.

Den totale inflasjonen dempet seg imidlertid overraskende mye til 6,5 prosent i august, og sammen med noe svakere økonomisk vekst, har det dempet diskusjonen om Norges Bank ville slå til med et enda høyere rentehopp.

Til sammenligning overrasket Sverige nylig med et rentehopp på et helt prosentpoeng, og USA ventes å heve med 0,75 prosentpoeng onsdag kveld. Høyere renter ute er også med å trekke rentenivået her hjemme oppover.

Renten

– En del begynner å slite

– Balansegangen mellom for høy inflasjon og svekkede vekstutsikter begynner å bli mer utfordrende, men enn så lenge vippes den i favør av inflasjonen, sier Granerud.

Hun tror imidlertid det snur fremover, slik at Norges Bank tar mer hensyn til realøkonomien og husholdningene.

– Vi ser for oss at vekstutsiktene svekkes enda mer etter hvert, og at en del husholdninger begynner å slite, samtidig som man vil se en økning i arbeidsledigheten.

I tillegg til torsdagens heving, venter Swedbank nye hevinger på 0,25 prosentpoeng både i november og desember. Men etter det er toppen nådd på 2,75 prosent, tror Granerud.

Men økonomene er splittet i synet på hvor høy renten kan bli i denne omgang. DNB Markets ser også for seg en topp på 2,75 prosent, mens Nordea Markets anslår 3,25 prosent. Eika Gruppen tror derimot renteoppgangen stanser på 2,25 prosent.

Ved torsdagens rentebeskjed er Swedbank-økonomen mest spent på når Norges Bank ser for seg rentetoppen, og når det første rentekuttet kommer. Selv tror hun det første kuttet kommer i første kvartal 2024.

I juni viste Norges Banks rentebanerentebaneprognose for rentene fremover en rentetopp på rundt tre prosent til sommeren neste år. Samtidig lå det inne et rentekutt mot slutten av 2023 eller i begynnelsen av 2024.

Les også

SSB venter boligprisfall de neste to årene

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom tror boligmarkedet vil merke rentehevingene utover høsten når folk flest merker det godt på lommeboken.

Boligprisfall når renten biter

Bankene følger som regel styringsrenten, men må gi et seks ukers varsel om økte boliglånsrenter. Dermed tar det tid før folk virkelig merker rentehevingene.

– Vi venter å se et forsiktig boligprisfall når rentene kommer enda høyere opp, men ikke noe dramatisk, sier Swedbanks Granerud.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom påpeker også at rentehevingene har slått overraskende lite ut i boligmarkedet så langt.

– Boligmarkedet har jo bare fortsatt å overraske på oppsiden, men vi ser at enkelte meglere nå melder om at det har blitt mer kjøpers marked, så jeg tror at endringer kommer i høst, sier hun.

– Nå stiger renten så fort og så mye, så det må slå ut snart, legger hun til.

– Helt feil signal

Due-Andresen er også veldig spent på de nye prognosene fra Norges Bank, både for renten, inflasjonen, BNP-veksten og sysselsettingen.

– Det er veldig stor usikkerhet nå, med nervøsitet på børsene og i finansmarkedet generelt, så det blir spennende å se hva sentralbanken sier om det, sier hun.

– Det er også usikkerhet om hvor den norske økonomien er på vei, så en ny guiding fra Norges Bank vil kunne prege markedsforventningene.

Due-Andresen tror bankens prognose fra juni var for optimistisk både når det gjelder prisvekst og økonomisk vekst (BNP)økonomisk vekst (BNP)Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land, minus de varene og tjenestene som blir brukt under produksjonen..

Hun tror derimot ikke Norges Bank allerede på torsdag vil signalisere at rentetoppen kan bli lavere enn tre prosent.

– Hvis Norges Bank skulle presentere en rentebane som topper ut under tre prosent, og så ville det være vanskelig å forstå og veldig overraskende gitt at prisveksten har blitt så kraftig, sier hun.

– Det er helt feil signal å sende nå. Spørsmålet er heller om prognosen er tatt opp på kort sikt før den skal ned igjen.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener Norges Bank bør la være å heve renten nå, men tror de gjør det likevel.

– Ingen grunn til å heve

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen ser imidlertid ingen grunn til å heve renten på torsdag, gitt den svake utviklingen i økonomien.

– Norges Bank bør ikke heve renten, men kommer til å gjøre det, samtidig som de senker rentebanen, sier han.

– Jeg satser på at de er litt mer fornuftig enn de har vært og hever med 0,25 prosentpoeng.

Andreassen viser til at inflasjonspresset er midlertidig og tror toppen for styringsrenten blir på 2,25 prosent, litt avhengig av hvor stramt statsbudsjettet blir.

Regjeringen legger fram budsjettet for neste år 6. oktober, og har varslet at pengebruken må ned for å få bukt med inflasjons- og rentepress.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: