Direktorat forsvarer tog-oppsplitting – mener ett selskap kan gi færre reisende

Jernbanedirektoratet forsvarer planen om å splitte opp togtrafikken på Østlandet mellom Vy og Flytoget. Fordelene veier tyngre enn ulempene, mener de.

Jernbanedirektoratet har startet en prosess som kan dele opp togtrafikken på Østlandet ytterligere mellom Flytoget og Vy. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
  • NTB-Marius Helge Larsen
Publisert: Publisert:

– Det er vår samlede vurdering at de potensielle fordelene ved en oppdeling i to avtaler veier tyngre enn ulempene med tanke på å oppnå et best mulig togtilbud til de reisende, skriver Jernbanedirektoratet i et brev til Samferdselsdepartementet.

Bakgrunnen er at regjeringen ba Jernbanedirektoratet svare på kritikk fra Vy om prosessen.

– Oppsummert er det vår vurdering at tildeling til én operatør vil gjøre det vanskeligere å utnytte de styrkene som ligger i de ulike selskapene og svekke måloppnåelse knyttet til «mer fornøyde kunder» og «flere reisende», skriver direktoratet i brevet, og viser til to av kriteriene direktoratet har brukt i sitt arbeid.

Les også

Dette får mest å si for lommeboken

Omdiskutert

Det har vakt oppsikt at Jernbanedirektoratet planlegger å dele togtrafikken på Østlandet opp i to «pakker», og at de har gått i dialog med Flytoget om den ene og Vy om den andre. Både fagbevegelsen, Vy og flere partier har kritisert prosessen.

Kritikken har blant annet ført til at regjeringen nå vurderer å slå sammen de to statlige togselskapene, men parallelt fortsetter også prosessen med en mulig oppsplitting.

Vy har beregnet at man vil tape to milliarder kroner i stordriftsfordeler ved å splitte opp tilbudet. Den vurderingen deler ikke direktoratet.

– Jernbanedirektoratet er ikke forelagt de konkrete beregningene av de stordriftsfordelene Vy viser til. Basert på den informasjon vi har, anser vi imidlertid anslagene som urealistisk høye:

Vy har blant annet etterlyst det faglige grunnlaget for Jernbanedirektoratets beslutning, og kritisert tidsplanen.

– Det kan vi avkrefte

Jernbanedirektoratet innrømmer at tidsrammen er stram. Samtidig påpeker direktoratet at det ligger grundige vurderinger bak avgjørelsen om å gå i dialog med Flytoget om den ene trafikkpakken og Vy om den andre.

– Vurderingene ble gjennomført av erfarne fagpersoner i Jernbanedirektoratet, med solid kompetanse på transportanalyse, markedsforutsetninger og drift av jernbane, heter det i brevet. Brevet er undertegnet jernbanedirektør Knut Sletta og avdelingsdirektør Erik Lund.

Vy har påpekt at de er avtaleforpliktet til å bruke en betydelig andel gamle tog med mange feil og negative kundekonsekvenser, men direktoratet avviser at dette har påvirket vurderingen av selskapene.

– Vy antyder at våre vurderinger av «kvalitet/omdømme/brukertilfredshet» er farget av forskjeller i dagens materiellpark mellom de to aktuelle avtalepartene. Det kan vi avkrefte, skriver direktoratet.

Publisert: