Kraftig nedgang i hyttesalget

Det ble omsatte 28 prosent færre hytter i fjerde kvartal 2022 enn i 2021.

Publisert: Publisert:

Saken oppdateres.

– Hovedårsaken er nok at mange skaffet seg hytte under pandemien, men at vi nå har fått en normalisering, sier Trond A. Steinset, seniorrådgiver i SSB.

  • Omsetningen av fritidsboliger faller med 28 prosent i fjerde kvartal 2022, sammenlignet med samme kvartal i 2021.
  • Hvis du sammenligner med fjerde kvartal i 2019 er nedgangen på 20 prosent.
  • Året sett under et viser en nedgang på fem prosent i 2022 sammenlignet med 2019.

– Det er vanskelig å vite eksakt hva som er grunnen til en såpass kraftig nedgang, men det er grunn til å tro at folk er blitt noe mer forsiktig med å investere på grunn av den økonomiske situasjonen, sier Steinset.

I gjennomsnitt for hele 2022 ble det omsatt 30 prosent færre fritidsboliger til markedsverdi enn i pandemiåret 2021.

SSB skriver i en pressemelding at det er blant de rimeligste fritidseiendommene hvor det er størst nedgang i omsetning. Det er også hovedårsaken til at prisene øker med 21 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2021.

Oslo og Viken har den minste prosentvise nedgangen i omsetning.

Innlandet er fylket hvor det ble omsatt flest hytter i fjerde kvartal 2022. Oslo og Viken kommer på andre plass.

Nedgang i boligsalget

Omsetningen av boliger falt med 10 prosent i fjorårets siste kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2021. SSB skriver at boligsalget har gått tilbake i alle kvartaler i 2022 sammenlignet med året før.

For 2022 sett under ett, var boligsalget 13 prosent lavere enn i 2021.

I gjennomsnitt betalte boligkjøpere i Oslo åtte millioner korner for en bolig. Hovedstaden har landets høyeste boligpriser. På motsatt side av skalaen kostet en bolig i Nordland, med landets laveste priser, 3,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2022.

Publisert: