Nordic Securities-gründerne dømt til fengsel – anker til lagmannsretten

(E24) Nordic Securities-gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes er funnet skyldig i grovt bedrageri og dømmes til fengsel i tre år og ni måneder. Dommen vil bli anket, sier forsvarer.

Erik Egenæs og Endre Tangenes (til h.) startet det fallerte meglerhuset Nordic Securities i 2009.
Publisert: Publisert:

I en fersk dom fra Oslo tingrett finnes gründerne bak det fallerte meglerhuset Nordic Securities, Erik Egenæs og Endre Tangenes, skyldig i grovt bedrageri samt for brudd på god forretningsskikk, skriver E24.

Aktor la ned påstand om seks års fengsel for de to Nordic-gründerne da saken ble avsluttet i Oslo tingrett i februar i år.

Da hadde rettssaken vart i over tre måneder. Tangenes og Egenæs sto tiltalt for grovt bedrageri ved å ha påført 39 investorer et tap på nesten 47 millioner kroner.

Egenæs og Tangenes er begge fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, samt inndragning av 6,3 millioner kroner.

– Det er allerede på det rene at dommen vil bli anket. Mine klienter er selvsagt skuffet over dommen, opplyser advokat og Elden-partner Anders Brosveet, som leder forsvarerteamet for Egenæs og Tangenes.

Les også

Nordic-villa har pant til tre ganger pipen

– Stikk i strid med aksjemarkedets natur

Økokrim mener at Egenæs og Tangenes unnlot å fortelle potensielle investorer om den høye risikoen ved å kjøpe aksjer i The Nordic Group, som var morselskapet til Nordic Securities.

De mener også at gründerne ikke ga flere vesentlige opplysninger da de fikk flere ikke-profesjonelle investorer til å kjøpe aksjer i The Nordic Group, har E24 tidligere omtalt.

I den 142 sider lange dommen konkluderer Oslo tingrett med at Tangenes og Egenæs med viten og vilje fremkalte «en villfarelse om at det er gode gevinst- og avkastningsmuligheter og lav risiko for tap ved kjøp av TNG-aksjen».

«De har mot bedre vitende forespeilet en snarlig økning i aksjekurs.», skriver tingrettsdommer Kari Lunde i dommen.

Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden representerer Nordic-gründerne Egenæs og Tangenes.

Forsvarer Anders Brosveet sier klientene reagerer på at tingretten legger opp til en rettstilstand der man i praksis vil kunne kjøpe unoterte aksjer uten å ta den risikoen som nettopp er forutsatt å følge med aksjen.

– Går det dårlig, kan man velte risikoen tilbake på selger. En slik rettstilstand står stikk i strid med hele aksjemarkedets natur og rasjonale. Handel med aksjer er handel med risiko. Kjøper man unoterte aksjer overtar man både oppside og nedside – det er hele poenget, sier Brosveet.

– Grundig vurdering

Økokrim uttaler følgende i en pressemelding etter dommen:

– Det er to omfattende dommer på til sammen 230 sider, og vårt inntrykk er at tingretten har gjort en grundig vurdering, sier påtaleansvarlig i saken førstestatsadvokat Trude Stanghelle.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, Økokrim.

– På vegne av de fornærmede er vi fornøyd med at de har fått tilkjent erstatning for sitt tap. Investeringsbedragerier er et økende samfunnsproblem, som er ressurskrevende å etterforske og iretteføre. Det er særlig alvorlig at bedrageriet er begått av personer de fornærmede hadde stor tillit til, sier Stanghelle.

Dommen er ikke rettskraftig og Økokrim vil lese dommen grundig for å vurdere eventuell anke, fremgår det.

– Feil bruk av bedrageribestemmelsen

Forsvareren mener videre at dommen bygger på en «uholdbar bruk av bedrageribestemmelsen». Han viser til at lovbestemmelsen krever at den som påstås å være bedratt, har vært i «villfarelse» om konkrete faktiske forhold, som man på handelstidspunktet kan fastslå at er enten sanne eller usanne.

– Her tar tingretten grunnleggende feil, ved å bygge på oppfatninger om hvorvidt det var mulig for kjøperne «å forstå hvor høy tapsrisiko som forelå, eller hvor lite sannsynlig en gevinstmulighet var», sier Brosveet, med referanse til dommen.

– Dette er temaer som pr. definisjon ikke kan danne grunnlag for bedrageri. Det er vurderingsstørrelser om fremtid, som i sin natur ikke kan være «sanne» eller «usanne», sier forsvareren videre.

I alt fire personer sto tiltalt i den omfattende rettssaken som startet i oktober i fjor. To av disse var kun tiltalt for brudd på god forretningsskikk, og kom med tilståelse 16. desember, mens gründerne også var tiltalt for grovt bedrageri.

Økokrim tok tidligere i år pant i Nordic Securities-gründernes verdier for nærmere 45 millioner kroner for å sikre et forventet erstatningsansvar overfor de skadelidde investorene.

En villaeiendom, en luksus-SUV og en familiehytte er blant eiendelene som siden har hatt Økokrims avtrykk.

Også Advokatfirmaet Elden, som representerer Nordic-gründerne, har tatt pant i klientenes eiendeler. Dette ble gjort for å sikre advokatfirmaets honorarer, opplyste advokatfirmaet til E24 tidligere i år.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim har tidligere påpekt at saken handler om at den informasjonen som ble gitt, ikke ga en dekkende beskrivelse av den reelle situasjonen i selskapet.

– Det springende punkt i denne delen av tiltalen er at tiltalte unnlot å gi info som de fornærmede var berettiget å få, sa Stanghelle da saken gikk for retten.

Publisert: