Salmar varsler permittering av 851 ansatte

Selskapet sier det i hovedsak skyldes at regjeringens forslag til ny lakseskatt har «ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter».

BERØRT: Ansatte ved Salmars laksprosesseringsanlegg i Frøya, her fra 2010.
Publisert: Publisert:

Varslene om permittering er sendt mandag til ansatte ved selskapets prosesseringsanlegg på Frøya og Senja.

I en melding skriver selskapet at regjeringens forslag innebærer en tredobling av skatten på produksjon av laks i Norge, hvis det blir vedtatt.

Frode Arntsen, sjef i Salmar

«Skattbar inntekt som grunnlag for den nye skatten skal være en «spotpris» på helfisk, noe som kan avvike vesentlig fra faktisk realisert salgspris på en variert produkt- og kontraktsportefølje», skriver Salmar.

Salmar skriver at dette får særlig negative utslag for videreforedling som ordinært er basert på fastpriskontrakter, ikke spotpris.

Flere laksejobber i fare: – Kontraktmarkedet er dødt

Har 1.900 ansatte

«Det er ganske enkelt ingen lenger som er villig til å inngå fastpriskontrakter. Det vil imidlertid være rom for noe aktivitet i bearbeiding også etter årsskiftet hovedsakelig på grunn av kontrakter inngått før regjeringen fremmet sitt skatteforslag 28.9.2022», skriver Salmar.

696 av de som blir berørt av varslet er tilknyttet videreforedlingen ved de to anleggene.

Resterende 155 vil være tilknyttet slakteriet på Innovamar på Frøya og dette skyldes normale svingninger og lavere slaktevolum på vintermånedene.

Salmar har 1.900 ansatte, ifølge egne nettsider.

– Dypt beklagelig

«Salmar finner den gjeldende situasjonen dypt beklagelig», skriver selskapet.

Selskapet skriver at de i tiden fremover vil gjøre sitt ytterste for å finne avhjelpende tiltak i en vanskelig og krevende situasjon for alle. Det vil skje i nært samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte.

Slike tiltak kan eksempelvis være vedlikehold, kompetansebygging og mulighet for delvis beskjeftigelse ved andre avdelinger i selskapet. Det vil derfor ikke være 851 av Salmars ansatte som blir permittert samtidig.

«Salmar vil i tiden fremover gjøre sitt ytterste for at de som nå mottar dette varselet kan ha arbeid å gå til også etter årsskiftet», skriver selskapet i meldingen.

De varslede permitteringene gjelder for perioden 1. januar til 30. juni 2023.

Permitteringsvarslene omfatter 748 ansatte ved Innovamar på Frøya, og 103 ansatte ved Innovanor på Senja.

Frøya hadde 5.330 innbyggere per årets andre kvartal. Senja hadde 14.799 innbyggere i samme periode, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Publisert: