— Det er klart at flyplassene i Tromsø og Alta er to av navene i samferdselen her oppe. Så det blir vanskelig, sier fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark.

— Mange vil få problemer. Men jeg har tillit til at myndighetene følger med, og at ambulanse- og redningstjenesten ikke berøres, sier han.

— Nei, noe lønnsnemnd tror jeg ikke på den første tiden. Jeg har respekt for streikevåpenet, og dette er en lovlig streik.

Heller ikke hans kollega i Nordland, Sonja Alice Steen, tror det er behov for snarlig lønnsnemnd.

— Vi overlevde nå askeskyen også. Så noen dager må gå greit.

Steen sier allikevel at hun frykter kaos, og at virkningene vil komme kjapt.

— Men det er klart det blir vanskelig. I et fylke med 800 kilometer landevei for å komme gjennom, er vi avhengige av fly.

Må vurdere reise

Fylkesordfører Knut Werner Hansen i Troms sier at han selv må vurdere om han skal avlyse en joobreise til Oslo onsdag.

Heller ikke han kan se at lønnsnemnd er et aktuelt tema de første dagene, så lenge ikke liv og helse trues.

Men varer det lenge, må man vurdere om skadevirkningene har for store samfunnsmessige skadevirkninger.