Fredag innkalte Norvik og Telenor til en pressekonferanse der han sa at styret hadde vært utsatt for «utilbørlig press» av næringsminister Trond Giske (Ap) i forbindelse med salget av TV 2. Dette ville fått konsekvenser i et privateid selskap, skriver VG.

– Hvis styreleder og et flertall av styret hadde gått mot majoritetseier i et privat selskap i en viktig sak, ville det normalt fått konsekvenser både for styreleder og styre, sier Hagen.

På direkte spørsmål om en slik konsekvens ville vært å få sparken, svarer Hagen:– Ja, det vil jeg absolutt tro.Han understreker at dette kun er en teoretisk mulighet ettersom en majoritetseier som regel er godt representert og har full kontroll i styret.

Risikosport

Redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse mener det er en «risikosport» for en styreleder å belære en statsråd om hvordan eierskapsmeldingen er å forstå.

– Men Norvik velger å kjempe kampen. Han er en tungvekter og han har sterke støttespillere i Arbeiderpartiet, mener Lerø.

Han støttes av styreekspert Eldbjørg Gui Standal ved Bedriftsøkonomisk Institutt.– Som styreleder eller styremedlem skal man ta vare på sin integritet, og det er modig og flott at man sier ifra til eier når man samtidig er klar over at det kan bety at man i neste øyeblikk kan bli valgt bort, sier Standal til Ukeavisen Ledelse.