Prisen på jomfruelig olivenolje er halvert siden 2005 i Middelhavsregionen. Det er nok et slag i ansiktet for Spania, Italia og Hellas, som alle kjemper for livet mot en stadig sterkere finanskrise.

Disse landene er de tre største olivenoljelandene i verden, med over 70 prosent av produksjonen. Og de tre hjemmemarkene står for 60 prosent av det totale forbruket av olivenolje.

Katastrofe for landsbygdene

Prisreduksjonen, som følge av lavere forbruk og overproduksjon, slår brutalt ut for noen av de fattigste regionene i de tre kriselandene.

Oliven er for grekerne det samme som øl er for tyskerne, viktig for nasjonens identitet og en svært viktig eksportartikkel.

Stadig flere grekere mister jobbene sine i byene og flykter tilbake til landsbygda for å bli bønder.

Men de som satser på oliven har fått det tøft. Som den tyske nettavisen Spiegel Online skriver — «Oliven er for grekerne det samme som øl er for tyskerne, viktig for nasjonens identitet og en svært viktig eksportartikkel.»

Også i Andalucia i Sør-Spania er olivenproduksjon en dominerende næringsvei. Andalucia har allerede en arbeidsløshet på 33 prosent, og en krise i olivenbransjen kan få tallet til å stige ytterligere.

Denne måneden skal engrosprisen på såkalt ekstra jomfruelig olivenolje ha falt til 2900 dollar pr. tonn, som er det laveste siden 2002 - og er mer enn en halvering siden 2005, ifølge Financial Times.

Tall fra Eurostat viser at verdien av olivenproduksjonen falt med 3-4 prosent fra 2010 til 2011.

EU har følt seg tvunget til å gripe inn, ved å skyte inn penger til produsentene slik at produsentene kan lagre oljen de ikke får solgt.

Landbruksorganisasjonen Copa-Cogeca i Brussel mener det er strengt nødvendig.

- Markedet er i alvorlig krise. Olivenavlingen er vital for disse landene når det gjelder å opprettholde arbeidsstyrken i de mer grisgrendte regionene, sier Pekka Pesonen, sjef i Copa-Cogeca til Financial Times.

Ingen effekt i Norge

Prisreduksjonen har ikke nådd Norge. Selskapet Barcho, som importerer dyrere olivenolje med høy kvalitet, opplever at det virker som man ønsker å holde prisene oppe på eksporterte olivenoljer.

- De ser nok at økonomien er god i USA, Tyskland og Skandinavia og vegrer seg for å ødelegge dette markedet. Prisen har ikke rørt seg overhodet, i alle fall ikke på de oljene vi importerer, sier Carlo Hjelkrem i Barcho.

Heller ikke NorgesGruppen, som selger olivenolje til ulike priser og kvaliteter i sine butikker, har fått noen signaler om prisreduksjon.

- Det er vel heller snakk om en marginal oppgang. Vi har langtidskontrakter og det vil derfor ta litt tid før slike ting slår ut. Men det er klart at vi følger godt med på råvareprisene og nyhetene rundt prisnedgangen på olivenolje vil nok komme opp i diskusjonene med våre leverandører, sier Per Roskifte, konserndirektør i NorgesGruppen.