Finanstilsynet innførte fra 1. desember 2011 krav til bankene om at boliglånekunder må ha 15 prosent egenkapital, en økning fra 10 prosent tidligere.

Boliglån skal dermed ikke overstige 85 prosent av boligens markedsverdi, og de nye kravene er en respons på økte boligpriser og husholdningenes økende gjeld.

I tillegg må kundene tåle en renteøkning på fem prosent i forhold til dagens nivå.

Kan bli utestengt

I en ny spørre undersøkelse gjort blant eiendomsmeglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), vil den nye lånepraksisen slå hardest ut for de som skal kjøpe leilighet de kommende tre månedene.

For rekkehus— og eneboligmarkedet vil det ha mindre betydning, mener nærmere 500 eiendomsmeglere fra hele landet som har deltatt i spørreundersøkelsen. - Kravene fra Finanstilsynet rammer usosialt og slår hardest ut for førstegangskjøperne som dermed ikke kommer inn i boligmarkedet, sier styreformann i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.

Mangel på boliger

For rekkehus- og enebolig markedet er det mangel på boliger som vil være den mest begrensende faktoren i tiden som kommer.

— Undersøkelsen viser at folk fortsatt er optimister på vegne av sin egen økonomi, men at den er sterkest for de som allerede har kommet seg godt inn i boligmarkedet og dermed også sikret seg et grunnlag for eventuelt å kjøpe seg noe dyrere. For de som har kommet seg dit er det mangel på boliger til salgs som er den største begrensede faktoren, sier Christian Vammervold Dreyer videre.

Nordmenn tror på prisfall

Ifølge det ferske Boligmeteret for februar, som tar temperaturen på forbrukernes økononomi og forventninger til fremtiden, er de spurte sikre på at Finanstilsynets minimumsregel på 15 prosent egenkapital vil ha innvirkning på både muligheten til å kjøpe bolig, men også på utviklingen av boilgprisene.

Boligmeteret er utarbeidet av Prognosesenteret for Eiendomsmegler1.

Den viser at majoriteten av norske husholdninger tror 15 prosents-regelen vil kunne dempe boligprisveksten noe.

Og mange mener regelen vil holde dem ute eller gjøre det vanskelig å kjøpe bolig.

Omregnet til antall husholdninger, sier omtrent 160.000 at regelen hindrer de i å kjøpe bolig, og omtrent 430.000 sier regelen gjør det vanskelig for dem å kjøpe seg bolig.

De med inntekt under 400.000 kroner utgjør majoriteten av disse, og det er de yngste som i størst grad opplever dette som et hinder.

Hva synes du om de nye kravene? Si din mening i kommentarfeltet, eller på vår Facebook-grupp e