Analysesjef Ole Petter Kjerkreit i ABG Sundal Collier har i flere år stilt spørsmål ved Telenors India-engasjement, der både Baksaas og Norvik var med på de avgjørende beslutningene.

-Samstemte

— Harald Norvik har tydeligvis mistet tilliten hos staten som hovedaksjonær. Siden Baksaas og Norvik har vært samstemte både i forhold til TV2-saken og India, samt det faktum at det nå kommer inn en ny styreleder som kan komme til å stille med «blanke ark» i forhold til India-satsingen, er det nærliggende å anta at ogsåBaksaas sitter mindre trygt enn tidligere, sier Kjerkreit.

- Det blir interessant å se hvilke eventuelle grep en ny styreleder velger å ta sammen med resten av styret, mener han.

Han mener styret og ledelsen må ta ansvar for beslutningen om å gå inn i det indiske markedet, men det er klart at det er særlig alvorlig for konsernsjefen hvis India ender med at Telenor må realisere et enormt tap.

- At investeringene i India skjedde mot mange aksjonærers vilje gjør dette til en spesielt vanskelig sak for styret og ledelsen i selskapet, mener Kjerkreit.

Mer enn barnetrygden

India-investeringen er et beløp tilsvarende fire-fem Opera-hus. Det er mer enn det blir brukt i barnetrygd i år (drøyt 15 mrd.), mer enn utgiftene til politiet (knapt 13 mrd.) og også mer enn de samlede investeringene i riksveier og jernbaner (knapt 12 mrd.).

Staten ved Næringsdepartementet har helt fra starten støttet Telenor i India, men de private aksjonærene har hele tiden vært svært kritiske.

-Fra aksjemarkedets synsvinkel er det helt greit at Telenor trekker seg ut av India, påpeker Kjerkreit.

Teleanalytiker Arild Nysæther i Fondsfinans er fyndig i sin omtale av India-prosjektet

-Hvis det ender med at Telenor må gå fra hele operasjonen i India og beregne et tap på 20 milliarder, er det dramatisk. Det er en av de største norske industrifiaskoer noensinne.

Var kritisk

Porteføljeforvalter Hogne Tyssøy i HolbergFondene var kritisk til Telenors India-prosjekt da hans portefølje inkluderte en stor Telenor-post. Holberg-fondene sitter i dag med et lite antall Telenor-aksjer.

-Styret må ta ansvaret for å evaluere administrasjonens strategi og beslutninger som de har tatt. Flere har påpekt at forarbeidene og analysen av risikofaktorene i India var for dårlig i Telenor, i hvert fall i etterpåklokskapens lys, sier Tyssøy.

-Ikke over ennå

Norvik står fast ved at Baksaas har gjort en god jobb i India og påpeker at det var umulig å forutse at høyesterett skulle kansellere lisensene. Han fremhever også at alt håp ikke er ute. Norvik ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer knyttet til hans avgang, men viser til at han skal holde innlegg på generalforsamlingen.

Også kommunikasjonssjef Tor Odland i Telenor sier at man ikke har gitt opp India. Baksaas har de siste dagene vært i en rekke møter i landet og har allierte seg med andre mektige teleoperatører.