• TRAVLE DAGER: Hjelpepleier Linn Kristin Skoge og sykepleier Jasvinder K. Daphu har løpt mye de siste dagene, og håper på snarlig streikeslutt. Det gjør også styrer ved Løvåsen sykehjem, Ingrid Tvedt. FOTO: EIRIK BREKKE

Tøff uke på sykehjem

Det begynner å røyne på for de ansatte ved sykehjemmene som er i streik.