• INNRØMMER: I går gjorde Nav det kjent at etaten vil justere praksisen som gjelder dagpenger ved permittering.

Klagestorm mot Nav

På under to år har antall klagesaker som gjelder permittering og retten til dagpenger økt med over 640 prosent. Nå skal alle sakene for 2012 gås gjennom på nytt.