Igår kveld var det finansministermøte i eurosonen og temperaturen ble høy. Sjefen for det internasjonale pengefondet (IMF) Christine Lagarde var også tilstede og det brøt ut uenighet mellom henne og finansministrene, med formann Jean-Claude Juncker i spissen, om veien videre for Hellas.

Stridens kjerne er hvor lang tid Hellas skal få til å gjennomføre de nødvendige budsjettkuttene som må til for å få nye kriseutbetalinger fra sine långivere. Eurosonens finansministre vedtok å gi Hellas to ekstra år på å redusere budsjettunderskuddet, melder Bloomberg.

Utsatte avgjørelse

Hellas får da frem til 2022 med å redusere budsjettunderskuddet til 120 prosent av bruttonasjonalproduktet. Den avgjørelsen er Lagarde uenig i. IMF-sjefen vil holde på den opprinnelige tidsrammen til 2020.

Samtidig som avgjørelsen om å forlenge tidshorisonten ble vedtatt, utsatte man til 20. november å bestemme hvordan Hellas' ekstra behov for kapital skal dekkes inn. Hellas trenger inntil 238 milliarder kroner ekstra, men dette blir det først tatt stilling til neste uke. Det forble også uklart om IMF vil bidra.

— Det er fortsatt arbeid som må gjøres både med tanke på finansiering og gjeld, sa Lagarde til Bloomberg TV etter møtet.

Børsene faller

Uenigheten mellom EU og IMF om Hellas bidrar til å sende børsene ned. Tirsdag faller europeiske børser jevnt over. Oslo Børs er ned 0,9 prosent. London-børsen er ned 0,7 prosent og i Frankfurt er børsen ned 0,4 prosent.

— Den eksistensielle krisen i eurosonen fortsetter på kort sikt og er en grunn til å være forsiktig, sier Abi Oladimeji, investeringsdirektør hos Thomas Miller Investment i London til Bloomberg.

Også den vedvarende usikkerheten knyttet til den såkalte skatteklippen i USA skaper også en mer dyster stemning i markedene. Man frykter at skattelettelser som opphører sammen med budsjettkutt kan drive USA inn i en ny resesjon.

Tirsdag formiddag kom også den såkalte Zew-indeksen for Tyskland som viser hva en rekke investorer og analytikere ser av utsikter det neste halve året. Indeksen for november falt til minus 15,7 prosent, ytterligere ned fra minus 11,5 prosent i oktober. På forhånd var det ventet at den ville lande på minus ti, viser en undersøkelse blant analytikere foretatt av Bloomberg. Istedet ble fasiten dystrere enn ventet.