Straffen er den samme som i tingretten i fjor. Mannen anket både skyldspørsmålet og straffeutmålingen, men Gulating lagmannsrett konkluderte med at mannen må dømmes for å ha gitt en tidligere Statoil-konsulent 4,5 millioner kroner i bestikkelser, melder Økokrim.

Konsulenten regnes som hovedmannen i saken og ble i fjor dømt til tre og et halvt års fengsel for å ha tatt imot pengene i perioden 2003 til 2007. Pengene var betalt for å oppnå leveranser til Statoil og det var ifølge Økokrim avtalt at konsulenten skulle få en del av det fakturerte beløpet.

I samme sak ble en annen mann som ifølge Aftenbladet var 47-åringens forretningspartner, i høst dømt til fire og et halvt års fengsel for å ha tilbudt bestikkelser.