— VimpelCom er registrert på Bermuda, derfor må denne typen uenigheter løses der. Vi reiser denne saken nå i håp om å få en rask avgjørelse fra domstolen, sier informasjonssjef Dag Melgaard i Telenor.

Telenor vil ha fastsatt at selskapets kjøp av VimpelCom-aksjer fra Weather tidligere i år ikke utløser pliktig bud på hele selskapet. Det er den andre storeieren i VimpelCom russiske Alfa, som har fremmet dette kravet og viser til at Weather og Telenor fremstår som en gruppe.

Krav om pliktig bud

Det skjedde gjennom et brev til VimpelCom, hvor Alfa henviser selskapets vedtekter. Telenor bestrider dette.

— Det er tøv og tull at vi og Weather utgjør en gruppe, sier Melgaard.

VimpelCom-ledelsen har i sin tur bedt selskapets nominasjonskomité granske saken. Denne komiteen består av VimpelComs tre uavhengige styremedlemmer - Augie Fabela II, Hans Petter Kohlhammer og Leonid Novoselsky.

Telenor påpeker det ikke er VimpelCom som skal avgjøre slike tvister. Telenor har ligget i strid med Alfa og den russiske oligarken Mikhail Fridman i åtte år. I 2009 ble det undertegnet en fredsavtale med et nytt felles selskap registrert på Bermuda, hvor de begge hadde rundt 25 prosent stemmerettsaksjer hver. Men konflikten blusset opp igjen etter at Telenor gjennom kjøp av aksjer fra egyptiske Weather fikk 36 prosent stemmerettsaksjer.

Samtidig har russiske konkurransemyndigheter gått til sak, fordi de mener oppkjøpet strider mot russisk lovgivning. Telenor påpeker at VimpelCom er et internasjonalt selskap og at russisk rett derfor ikke gjelder. Det har ført til at morselskapet VimpelCom og datterselskapet i Russland ikke får gjennomført normale transaksjoner - det kan ikke betales utbytte, styret kan ikke tre sammen på vanlig måte, regnskapet kan ikke revideres og så videre.

Saken skal opp i russisk rett i midten av oktober.

Men i går ble det også meldt av Interfax og Reuters at russiske konkurransemyndigheter jobber for at saken skal løses utenfor rettssalen.