Statoil-sjef Helge Lund møtte Russlands president Vladimir Putin i presidentens residens utenfor Moskva fredag. I forkant av møtet fredag var det knyttet spenning til om Statoil forlater gassfeltet Stockman i Barentshavet.

Diskusjonene ledet ikke frem til noen endelig beslutning for fremtidig investering, og Statoil fortsetter foreløpig i Stockman.

Informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil sier til Aftenposten at Statoil har tett og god dialog med Gazprom og russiske myndigheter.

— Vi jobber sammen med partnerne for å modne Stockman frem mot en investeringsbeslutning. Helge Lund møtte president Putin sammen med konsernsjefen i Gazprom for å diskutere den videre fremdriften for prosjeketet, sier Glad Pedersen.

Investeringskostnadene må ned

Han legger imidlertid ikke skjul på at investeringskostnadene må ned dersom det skal være aktuelt for Statoil å bli med videre, ifølge NTB.

— Vi arbeider nå med å redusere investeringskostnadene i prosjektet. Vi må ha et kommersielt gjennomførbart prosjekt, og da må vi klare å få investeringskostnadene ned på et nivå som sikrer lønnsomhet, sier Pedersen til NTB.

En ny avtale med russerne må være på plass før den gjeldende rammeavtalen utløper den 1. juli. Gazprom vurderer nå å satse på LNG alene på Stockman i stedet for både LNG og rørledninger.Statoils andel i prosjektet kan bli overtatt av nederlandske Shell, ifølge Kommersant. Pedersen hevder imidlertid at Statoil og Gazprom er enige om at det bør satses på LNG alene på Stockman.

Enorme leteområder

Det er andre gang på tre uker at Lund møter Putin.

Den russiske næringslivsavisen Kommersant avslørte for tre uker siden gigantavtalen mellom Russlands største oljeselskap, Rosneft, og Statoil. Avtalen gir Statoil tilgang til enorme leteområder i Russland, mens russerne får tilgang til Nordsjøen.

Investeringer for 100 mrd.

Gazprom er seniorpartner med 51 prosent av aksjene i Stockman. Franske Total har 25 prosent, mens Statoil har 24 prosent. Kommersant skriver at Statoil kan bli erstattet av Shell.

Dersom Statoil finner olje eller gass i Russland kan det medføre investeringer på over 100 milliarder kroner.